Home » Bez kategorii » Europejska Odznaka Jakości dla SP nr 2!

Europejska Odznaka Jakości dla SP nr 2!

Miło nam poinformować, iż Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Wadowicach otrzymała Europejską Odznakę Jakości przyznawaną przez Centralne Biuro e-Twinning koordynujące międzynarodową współpracę szkół i oceniające jakość i wartość merytoryczną prowadzonych działań. 

Odznaka została przyznana SP nr 2 za projekt pt. „Tourism in my Region”, realizowany w roku szkolnym 2018/19 przez uczniów klas szkoły podstawowej i gimnazjum we współpracy z rówieśnikami z Turcji, Włoch, Hiszpanii i Ukrainy. Celem zadań było pokazanie potencjału turystycznego, kulturowego i tradycji własnego regionu, a także poznanie walorów krajów partnerskich. Efektami współpracy były m.in. cyfrowe książki prezentujące unikatowość fauny i flory, arcydzieła malarstwa europejskiego w interpretacji uczniów, wiersz o świętach Bożego Narodzenia, wideokonferencja, międzynarodowa książka kucharska, film i prezentacja na temat smaków regionu. 
Warto wspomnieć, że niniejszy projekt został w sierpniu bieżącego roku nagrodzony Krajową Odznaką Jakości. Otrzymanie Europejskiej Odznaki potwierdza, co napisano w jej uzasadnieniu, iż „Twoja praca, praca Twoich uczniów i Twojej szkoły została oceniona jako reprezentująca najwyższy europejski poziom”.
W obecnym roku szkolnym Szkoła Podstawowa nr 2 w Wadowicach realizuje trzy projekty e-Twinning: „Whose chocolate factory is it?”, „Let’s sustain our world” oraz działania powiązane z realizacją projektu Erasmus+ „To teach – more interestingly, more modernly, more effectively”. 
W ich ramach uczniowie klas 3-8 podejmują różne zadania mające na celu realizowanie kolejnych zadań wykorzystujących język angielski, własne talenty i zainteresowania, a przede wszystkim – uczących współpracy, kreatywności i innowacyjności. 
                                   Koordynator: Iwona Majkowska – Kochan

Kontakt

Szkoła Podstawowa Nr 2
im. Marii Konopnickiej
ul. Sienkiewicza 9
34-100 Wadowice
tel. 33 823 33 89
e-mail: sp2@wadowice.pl

BIP

Kuratorium Oświaty w Krakowie

Szkoła pamięta

Erasmus+

Facebook

Laboratoria Przyszłości

Owoce i warzywa w szkole