Home » Bez kategorii » EuroWADOwizja!

EuroWADOwizja!

„EuroWADOwizja” – III Gminny Konkurs Piosenki Obcojęzycznej pod honorowym patronatem Burmistrza Wadowic Bartosza Kalińskiego za nami.

Konkurs piosenki obcojęzycznej „Eurowadowizja” jest międzyszkolnym konkursem wokalnym, skierowanym do uczniów szkół podstawowych i ostatnich klas gimnazjum, którego głównym celem jest popularyzacja nauki języków obcych wśród dzieci i młodzieży Gminy Wadowice, a także:
• prezentacja umiejętności wokalnych i językowych uczniów,
• propagowanie nauki języków obcych,
• motywowanie uczniów do nauki języków obcych,
• przygotowanie uczniów do publicznych wystąpień,
• integracja uczniów z terenu gminy,
• promowanie talentów z gminy Wadowice w społeczności lokalnej.
W finale 4 marca udział wzięli Ci uczniowie, którzy w szrankach szkolnych wywalczyli prawo do udziału w etapie gminnym. Konkurs rozgrywał się w trzech kategoriach: I-III SP, IV-VI SP i VII-VIII SP i III G. Podczas zmagań oceniany był nie tylko talent wokalny, ale także sprawność posługiwania się językiem obcym.
W finale wzięło udział 22 uczestników (20 solistów i 1 duet), którzy przygotowali zaskakujący repertuar. Zaprezentowano 21 piosenek w różnych językach europejskich. Dominowały piosenki w języku angielskim, ale także pojawiły się piosenki w języku niemieckim i ukraińskim.
Poziom tegorocznych muzycznych potyczek był bardzo wysoki. 
Występujących oceniało jury w składzie: Anna Janas – filolog języka angielskiego i francuskiego, Jolanta Zając – nauczycielka muzyki i rytmiki, Kamil Świątek – filolog języka angielskiego, i Radosław Zieliński- muzyk, nauczyciel (juror w dwóch kategoriach wiekowych- dla klas 1-3 SP i 4-6 SP).
Jury miało niezwykle trudny orzech do zgryzienia ze względu na bardzo wysoki poziom umiejętności wokalnych uczestników. Po wysłuchaniu wszystkich piosenek wyłoniono zwycięzców: 
I kategoria wiekowa: klasy I-III szkoły podstawowej:
I miejsce – Milena Wilk SP w Jaroszowicach
II miejsce – Karol Szeląg Publiczna Szkoła Katolicka na Kopcu
II miejsce – Julia Łężniak SP w Wysokiej
III miejsce – Victoria Rachtan SP nr 1 w Wadowicach
II kategoria wiekowa: klasy IV-VI szkoły podstawowej:
I miejsce – Hubert Targosz SP nr 2 w Wadowicach
II miejsce – Jakub Kaleński SP w Jaroszowicach
III miejsce – Amelia Matuła SP nr 5 w Wadowicach
III miejsce – Oliwia Ceremuga SP nr 1 w Wadowicach
III kategoria wiekowa – klasy VII- VIII szkoły podstawowej oraz III gimnazjum
I miejsce – Daniel Najbor klasa III Szkoła Podstawowa nr 4 w Wadowicach
I miejsce – Emilia Widła klasa 8 Szkoła Podstawowa nr 5 w Wadowicach
II miejsce – Zuzanna Kosek klasa 7 Szkoła Podstawowa nr 1 w Wadowicach
II miejsce – Julia Balcarczyk klasa III Szkoła Podstawowa nr 2 w Wadowicach
III miejsce – Julia Bartnicka klasa 8 Szkoła Podstawowa w Wysokiej
III miejsce – Jakub Nogala klasa III Szkoła Podstawowa nr 1 w Choczni
Nagrody i dyplomy wręczyli laureatom: w imieniu Burmistrza Wadowic Bartosza Kalińskiego pani M. Targosz-Storch, p. dyrektor SP nr 2 mgr inż. M. Bryndza i juror p. Kamil Świątek. 
III Gminny Konkurs Piosenki Obcojęzycznej EuroWADOwizja wsparli sponsorzy:
• Urząd Miasta Wadowice
• W.P.C. Sp. z o.o., Warszawa
Wyłączny dystrybutor w Polsce artykułów piśmiennych japońskiej marki PILOT.
• Edward Martyniak „Cud Malina”- Restauracja, Pizzeria, Klub
• Witold Kolasa „Galicjanka”
• Wydawnictwo językowe Macmillan Polska
• Robert Niziński Księgarnia „Exlibris”
• Piekarnia Mirosław Lempart
• Maspex Wadowice
• Grzegorz Gębala „Studio Meblowe Venare”
• Katarzyna Boroń „Studio tańca i fitnessu Impuls” 
• Spółdzielnia Uczniowska „Raz, dwa, trzy”

Organizatorzy konkursu: Agnieszka Bogunia, Agata Gębala, Jerzy Kozak (dekoracja, projekty i oprawa plastyczna)

Opracowanie: Agnieszka Bogunia

Kontakt

Szkoła Podstawowa Nr 2
im. Marii Konopnickiej
ul. Sienkiewicza 9
34-100 Wadowice
tel. 33 823 33 89
e-mail: sp2@wadowice.pl

BIP

Kuratorium Oświaty w Krakowie

Szkoła pamięta

Erasmus+

Facebook

Laboratoria Przyszłości

Owoce i warzywa w szkole