Home » Bez kategorii » Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021 w Szkole Podstawowej nr 2 w Wadowicach w dniu 1 września 2020 r.

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021 w Szkole Podstawowej nr 2 w Wadowicach w dniu 1 września 2020 r.

Uczniowie przybywają na spotkania z Wychowawcami  według następującego planu. Klasy 2-8 wchodzą głównym wejściem obok portierni.

Godzina 8.00

Oddział przedszkolny 0a

Wychowawca  oddziału przedszkolnego spotyka się z dziećmi   i Rodzicami w sali gimnastycznej. Wejście do sali  bezpośrednio od strony boiska. Obowiązuje zachowanie dystansu, Rodzice zakładają maseczki.            

Godzina 9.00

Klasa 1a

Godzina 10.00

Klasa 1b

Wychowawcy  klas pierwszych  spotykają się z dziećmi   i Rodzicami w sali gimnastycznej w wyznaczonych godzinach. Wejście do sali bezpośrednio od strony boiska. Obowiązuje zachowanie dystansu,  Rodzice zakładają maseczki.

Godzina 8.00

Klasa 8a – sala 209

Klasa  8b- sala 307

Godzina 8.30

Klasa 7a- sala 309

Klasa 7b- sala 311

Klasa 7c- sala 308

Godzina 9.00

Klasa 6a- sala 102

Klasa 6b- sala 211

Godzina 9.30

Klasa 5b-sala 108

Klasa 5b-sala 212

Godzina 10.00

Klasa 4a-sala 107

Klasa 4b- sala 103

Godzina 10.30

Klasa 3a- sala 304

Klasa 3b- sala 202

Godzina 11.00

Klasa 2a-sala 305

Klasa 2b-sala 204

Spotkanie z Wychowawcami trwa 45 minut . Po spotkaniu z Wychowawcami  uczniowie  klas 2-3 są odbierani przez Rodziców spod szkoły. Rodzice nie wchodzą do szkoły. Wychowawcy przekazują informacje dla Rodziców w formie papierowej, którą wręczą swoim wychowankom.

Podręczniki i ćwiczenia będą wydawane uczniom w dniach 2.09-4.09. 2020r.

Zapisów do świetlicy i stołówki szkolnej dokonuje się przy użyciu dziennika elektronicznego  lub telefonu u Wychowawcy, lub telefonicznie w sekretariacie szkoły.

Karty do świetlicy szkolnej będą do pobrania w portierni szkoły w dniu 1.09.2020r.

Uczniowie klas 5-8 są zobowiązani do noszenia maseczek na korytarzach,  w szatni, w toaletach, w sekretariacie szkoły, w bibliotece.

Kontakt

Szkoła Podstawowa Nr 2
im. Marii Konopnickiej
ul. Sienkiewicza 9
34-100 Wadowice
tel. 33 823 33 89
e-mail: sp2@wadowice.pl

BIP

Kuratorium Oświaty w Krakowie

Szkoła pamięta

Erasmus+

Facebook

Laboratoria Przyszłości

Owoce i warzywa w szkole