Home » Bez kategorii » Komunikat dotyczący uiszczania opłat za obiady

Komunikat dotyczący uiszczania opłat za obiady

W związku ze zmianami administracyjnymi uprzejmie informujemy, że od 1.10.2022 następują zmiany w sposobie opłacania posiłków uczniów. Od wyżej wymienionego miesiąca opłaty będą naliczane wstecz.

W związku z tym opłaty za miesiąc październik prosimy uiszczać od 1.11.2022 do 12.11.2022r. O kwocie należności poinformuje intendent.
W związku z powyższym wszystkie wpłaty w miesiącu październiku będą zwracane do nadawców z racji tego, że jest to miesiąc przejściowy.
W razie pytań zapraszamy do kontaktu z intendentem za pomocą dziennika elektronicznego lub osobiście w placówce szkoły.

Kontakt

Szkoła Podstawowa Nr 2
im. Marii Konopnickiej
ul. Sienkiewicza 9
34-100 Wadowice
tel. 33 823 33 89
e-mail: sp2@wadowice.pl

BIP

Kuratorium Oświaty w Krakowie

Szkoła pamięta

Erasmus+

Facebook

Laboratoria Przyszłości

Owoce i warzywa w szkole