Home » Bez kategorii » Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wadowicach

Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wadowicach

Szanowni Państwo,
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Wadowicach informuje, że zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej następuje zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
Od 12 do 25 marca 2020 r. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie w szkole i nie będą prowadzone zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.
W dniach 12 i 13 marca 2020 r. istnieje możliwość prowadzenia zajęć opiekuńczych.
Nauczyciele zostali poproszeni o przekazywanie materiałów dydaktycznych do samodzielnej pracy uczniów. Wykorzystywane będą : dziennik elektroniczny, strona internetowa szkoły.
Bardzo proszę o śledzenie komunikatów GIS, MZ, MEN oraz strony internetowej szkoły i dziennika elektronicznego.

z poważaniem
Mariola Bryndza

Kontakt

Szkoła Podstawowa Nr 2
im. Marii Konopnickiej
ul. Sienkiewicza 9
34-100 Wadowice
tel. 33 823 33 89
e-mail: sp2@wadowice.pl

BIP

Kuratorium Oświaty w Krakowie

Szkoła pamięta

Erasmus+

Facebook

Laboratoria Przyszłości

Owoce i warzywa w szkole