Home » Bez kategorii » Konkurs „European Easter symbols”

Konkurs „European Easter symbols”

Serdecznie zapraszam uczniów klas 1-3 do wzięcia udziału w konkursie plastyczno-językowym : „European Easter symbols” – „Wielkanocne symbole w Europie”.

Należy przygotować plakat w formacie A4 przedstawiający symbole wielkanocne z wybranego kraju/krajów podpisane po angielsku. Minimalna ilość symboli przedstawionych na plakacie – 3 symbole. W przypadku symboli pochodzących z innego państwa niż Polska, prosimy o podanie informacji o kraju pochodzenia. Każdy uczeń który przygotuje plakat dostanie ocenę celującą, a prace wyróżniające się estetyką wykonania będą nagrodzone.

Podpisane prace należy oddać p. Barbarze Flasz w terminie do 24 marca 2023.

Regulamin Konkurs „European Easter symbols” – „Wielkanocne symbole w Europie”

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-III SP 2 w Wadowicach.

2. Konkurs ma na celu motywowanie uczniów do nauki języków obcych oraz poznawania ciekawostek kulturoznawczych dotyczących tradycji Świąt Wielkanocnych w Europie.

3. Każdy uczestnik konkursu może wykonać jedną pracę.- plakat w formacie A4 przedstawiający symbole wielkanocne z wybranego kraju/krajów podpisane po angielsku.

4. Prace należy wykonać samodzielnie lub z pomocą rodzica. Technika zaprezentowania słówek i ilustracji jest dowolna np. praca odręczna, wydruk, wklejka.

5. Minimalna ilość symboli przedstawionych na plakacie – 3 symbole. W przypadku symboli pochodzących z innego państwa niż Polska, prosimy o podanie informacji o kraju pochodzenia.

6. Każdy uczestnik konkursu otrzyma ocenę celującą z angielskiego za aktywność dodatkową.

7. Najlepsze prace zostaną nagrodzone dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi.

8. Podpisane plakaty należy oddać p. Barbarze Flasz w terminie do 24 marca 2023 roku. Prace anonimowe nie będą brane pod uwagę. Należy podać imię, nazwisko oraz klasę, do której chodzi uczestnik.

9. Ogłoszenie wyników nastąpi 31 marca 2023 roku na stronie internetowej naszej szkoły. Prace zgłoszone do konkursu zostaną pokazane w formie prezentacji na międzynarodowym spotkaniu uczniów online w projekcie Erasmus+ poświęconym tradycjom świątecznym.

10. Wręczenie nagród i dyplomów nastąpi podczas uroczystości szkolnej – termin zostanie podany później – do ustalenia.

11. Uczestnicy konkursu zgadzają się na ekspozycję prac na korytarzu szkolnym, fotografowanie prac i wykorzystanie w celach szkolnych.

12. Oddanie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.

Kontakt

Szkoła Podstawowa Nr 2
im. Marii Konopnickiej
ul. Sienkiewicza 9
34-100 Wadowice
tel. 33 823 33 89
e-mail: sp2@wadowice.pl

BIP

Kuratorium Oświaty w Krakowie

Szkoła pamięta

Erasmus+

Facebook

Laboratoria Przyszłości

Owoce i warzywa w szkole