Home » Bez kategorii » „Nie pal przy mnie, proszę”

„Nie pal przy mnie, proszę”

W roku szkolnym 2021/2022 w klasach 1 – 3 realizowany był program edukacyjny „Nie pal przy mnie, proszę” pod patronatem Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Program miał charakter profilaktyczny. Celem programu było uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związanego z biernym paleniem oraz wykształcenie u najmłodszych umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą.Podczas zajęć poszerzaliśmy informacje na temat zdrowia, kształtowaliśmy u dzieci postawy odpowiedzialności za własne zdrowie, uświadamialiśmy, że palenie tytoniu jest szkodliwe. Uczniowie uczestniczyli w lekcjach o tematyce zdrowego stylu życia. Zaznajomili się z postacią Wiewiórki Wiki, która na zajęciach zapoznawała ich z ważnym tematem wiodącym – biernym paleniem. Uczniowie rozwiązywali krzyżówki, układali puzzle, opowiadali historyjki obrazkowe. Podsumowaniem były zajęcia, podczas których dzieci wykonały plakaty o tematyce antytytoniowej. Z prac uczniów, które powstały w trakcie trwania programu, została utworzona gazetka ścienna. Koordynator programu – Małgorzata Janowska

Kontakt

Szkoła Podstawowa Nr 2
im. Marii Konopnickiej
ul. Sienkiewicza 9
34-100 Wadowice
tel. 33 823 33 89
e-mail: sp2@wadowice.pl

BIP

Kuratorium Oświaty w Krakowie

Szkoła pamięta

Erasmus+

Facebook

Laboratoria Przyszłości

Owoce i warzywa w szkole