Home » Bez kategorii » Od „Damy z łasiczką” po polskiego Leonarda da Vinci

Od „Damy z łasiczką” po polskiego Leonarda da Vinci

 

Uczniowie klas 4-6 ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Wadowicach spędzili 10 kwietnia 2018 roku na wycieczce edukacyjnej w ramach cyklu „Wspólnie odkrywamy tajemnice Krakowa”. Celem wyjazdów jest umożliwienie uczniom poznania historii jednego z najstarszych miast europejskich oraz obcowanie z jego bogatą ofertą kulturalną i turystyczną. Tym razem Kraków zaoferował nam zarówno spotkanie z historią, jak i wybitnym Polakiem – Stanisławem Wyspiańskim oraz arcydziełem malarstwa renesansowego – portretem „Damy z łasiczką”. Program wycieczki zawierał zwiedzanie Wzgórza Wawelskiego (Krypt, Muzeum Katedralnego, Dzwonnicy z Dzwonem Zygmunta oraz Katedry). W trakcie oprowadzania z przewodnikiem uczniowie dowiedzieli się o związkach Krakowa – dawnej stolicy – z  innymi krajami europejskimi, dynastiami, wpływie na historię innych narodów oraz zmieniających się kanonach piękna utrwalonych w architekturze i wystroju Katedry.  

Mieli okazję obejrzeć miejsce, w którym odbywały się koronacje polskich królów, a także miejsca ich pochowku  i pamiątkowe nagrobki. W każdym  miejscu obcowali z historią – od legendarnych prehistorycznych kości wiszących u drzwi Katedry, po włócznię św. Maurycego umieszczoną w Muzeum Katedralnym. Dodatkowo, obejrzeli wartę honorową w Kryptach, pełnioną w związku z rocznicą katastrofy smoleńskiej. 

Zgodnie z turystycznym zwyczajem uczniowie dotknęli lewą ręką serca Dzwonu Zygmunta, aby zapewnić sobie szczęście i powodzenie. Podziwiana z dzwonnicy panorama miasta rekompensowała  trudy wejścia po wysokich drewnianych schodach. Piękna pogoda pozwoliła na długi spacer uliczkami Krakowa. Grupa udała się do kościoła pw. św. Franciszka z Asyżu, aby podziwiać polichromie i witraże zaprojektowane i wykonane przez Stanisława Wyspiańskiego. Ten punkt wycieczki nawiązywał do jej głównego celu – poznania twórczości jednego z najwybitniejszych młodopolskich artystów, nazywanego ze względu na swoją wielostronność „polskim  Leonardem da Vinci”. Szczególne wrażenie zrobił na wszystkich witraż pt. „Bóg Ojciec” umieszczony nad chórem. Aby poznać proces jego powstania, uczniowie przeszli do Muzeum Narodowego na największą wystawę prac i projektów Wyspiańskiego, obejmującą ponad 500 eksponatów. Przewodnicy muzealni opowiedzieli o ciekawym życiu artysty, jego rozlicznych talentach – od twórczości plastycznej, teatralnej, aż po projektowanie mebli i elementów dekoracyjnych. Pokazali też najciekawsze dzieła Wyspiańskiego  m.in. portrety dzieci artysty, autoportrety. Dużo uwagi poświęcono witrażom – czym są, z czego się je wykonuje, jak projektuje, jak dobiera kolorowe szkła, jak łączy, jak konserwuje, jak zabezpiecza przed niszczeniem itp. Uczniowie zobaczyli oryginalne witraże wyjęte z okien krakowskiego klasztoru oraz naturalnych rozmiarów projekty witraży, które mieli okazję podziwiać w odwiedzanym wcześniej kościele pw.  św. Franciszka. Bardzo szybo odnaleźli kartony (czyli malowane pastelami wzory) do dzieła pt. „Bóg Ojciec” oraz witraże przedstawiające cztery żywioły widziane nad ołtarzem głównym. Uwagę wszystkich przykuły projekty polichromii z motywami roślinnymi. Pani przewodniczka szczegółowo wytłumaczyła, w jaki sposób narysowany na kartonie wzór wielokrotnie powielany był na pionowej powierzchni lub suficie, a uczniowie poznali nowe słowo – przeprócha. Zwiedzanie zakończyły warsztaty, na których młodsi uczestnicy wykonali własne projekty witraży.Nie można być w Muzeum Narodowym w Krakowie i obejrzeć jej najcenniejszego i najsłynniejszego eksponatu – obrazu Leonarda da Vinci. Uczestnicy wycieczki wysłuchali historii dzieła, ciekawostek i hipotez na temat postaci Cecylii Gallerani oraz gatunku namalowanego zwierzęcia. Na podstawie portretu poznali piętnastowieczną modę obowiązującą na europejskich dworach oraz technikę malarską wykorzystaną przez włoskiego artystę. 

Uczestnicy wyjazdu wracali do domu zadowoleni, chociaż bardzo zmęczeni. Nauczyli się wiele o kulturze swojej Małej Ojczyzny i Europy. Wszystkim podobała się lekcja historii, plastyki i turystyka w jednym. 

Organizacja wycieczki: Małgorzata Opyrchał – Żak

Opiekunowie: Iwona Majkowska – Kochan, Helena Rzepka, Jerzy Kozak

 

 

 

Kontakt

Szkoła Podstawowa Nr 2
im. Marii Konopnickiej
ul. Sienkiewicza 9
34-100 Wadowice
tel. 33 823 33 89
e-mail: sp2@wadowice.pl

BIP

Kuratorium Oświaty w Krakowie

Szkoła pamięta

Erasmus+

Facebook

Laboratoria Przyszłości

Owoce i warzywa w szkole