Home » Bez kategorii » Regulamin konkursu fotograficznego „Cisza w naturze”

Regulamin konkursu fotograficznego „Cisza w naturze”

 

 1. Organizator konkursu: Zespół ds. Promocji Zdrowia.

 1. Uczestnicy: uczniowie klas IV- VIII Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Wadowicach.

 1. Cel konkursu:

 1. Budzenie zainteresowań przyrodą własnego regionu.

 2. Rozwijanie wrażliwości artystycznej i ekologicznej.

 3. Prezentacja twórczości uczniów w dziedzinie fotografii.

 4. Rozpowszechnianie idei fotografowania jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu.

 5. Rozwijanie kreatywności i twórczej wyobraźni uczniów.

 1. Zasady ogólne.

 1. Przedmiotem konkursu są prace fotograficzne wykonane samodzielnie i indywidualnie.

 2. Oddaną pracę ( 1 zdjęcie) należy złożyć z załączonym opisem (tytuł pracy, imię i nazwisko autora, klasa)

 3. Autorzy prac składają pisemne oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do oddanych prac konkursowych oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

 4. Prace konkursowe nie będą zwracane.

 5. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły, profilu Facebook oraz wyeksponowane w szkolnej galerii.

 1. Zasady szczegółowe.

 1. Przedmiotem konkursu jest fotografia, której tematyka wiąże się z tytułem konkursu – „Cisza w naturze”.

 2. Technika wykonania fotografii dowolna.

 3. Każdy uczestnik dostarcza jury 1 fotografię wydrukowaną w formacie 21 x 29 cm.

 4. Prace należy oddać w terminie od 05 – 29. 11. 2019 r. do pani Iwony Filek ( sala nr 307).

 5. Oceny prac konkursowych dokona jury powołane przez Organizatora konkursu.

 6. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości i umieszczone na stronie i profilu szkoły 09.12.2019 r. Nagrody dla zwycięzców zostaną wręczone na apelu SU.

 7. Postanowienia jury są ostateczne.

 8. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu i zgodą na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału!

Kontakt

Szkoła Podstawowa Nr 2
im. Marii Konopnickiej
ul. Sienkiewicza 9
34-100 Wadowice
tel. 33 823 33 89
e-mail: sp2@wadowice.pl

BIP

Kuratorium Oświaty w Krakowie

Szkoła pamięta

Erasmus+

Facebook

Laboratoria Przyszłości

Owoce i warzywa w szkole