Home » Bez kategorii » Rekrutacja do klas I szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2021/2022

Rekrutacja do klas I szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2021/2022

Rekrutacja do klas I szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2021/2022 będzie przeprowadzona w formie papierowej w szkołach.

W postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych biorą udział dzieci urodzone w 2015 roku.

Przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Wadowicach w roku szkolnym 2021/2022 nie będzie organizowany oddział przedszkolny.

W postępowaniu rekrutacyjnym do klas I szkoły podstawowej biorą udział dzieci urodzone w roku 2014 roku.

Rodzice/prawni opiekunowie wypełniają w wybranej placówce wniosek/zgłoszenie o przyjęcie dziecka i składają go w szkole.

Wniosek i zgłoszenie są również dostępne na stronie UM
w Wadowicach:
 www.wadowice.pl w zakładce Dla mieszkańców: Edukacja – Rekrutacja.

Potrzebne dokumenty i wyjaśnienia znajdują się poniżej:

Kontakt

Szkoła Podstawowa Nr 2
im. Marii Konopnickiej
ul. Sienkiewicza 9
34-100 Wadowice
tel. 33 823 33 89
e-mail: sp2@wadowice.pl

BIP

Kuratorium Oświaty w Krakowie

Szkoła pamięta

Erasmus+

Facebook

Laboratoria Przyszłości

Owoce i warzywa w szkole