Home » Bez kategorii » Świetlica – wydłużony etap rekrutacji

Świetlica – wydłużony etap rekrutacji

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Wadowicach informuje, iż rozpatrzone zostały złożone przez rodziców wnioski o przyjęcie uczniów do świetlicy szkolnej.

Lista uczniów przyjętych na rok szkolny 2023/2024 została udostępniona na drzwiach wejściowych do szkoły. W związku z tym, iż dysponujemy wolnymi miejscami termin składania wniosków został wydłużony do 04.09.2023r. do godziny 13.00. Przypominamy, iż rozpatrzone zostaną wyłącznie wnioski kompletne. Zgodnie z przepisami określającymi zasady funkcjonowania placówki do świetlicy szkolnej mogą uczęszczać uczniowie klas 1-8. Dopuszcza się uzasadniony pobyt dziecka z OP po uzyskaniu zgody Dyrektora Szkoły w sytuacji dostępności wolnych miejsc.

Apelujemy o cierpliwość i wyrozumiałość rodziców dzieci z OP.

W dniu 05.09 otrzymają Państwo informacje czy istnieje możliwość skorzystania z opieki świetlicowej przez dzieci przedszkolne.

Kontakt

Szkoła Podstawowa Nr 2
im. Marii Konopnickiej
ul. Sienkiewicza 9
34-100 Wadowice
tel. 33 823 33 89
e-mail: sp2@wadowice.pl

BIP

Kuratorium Oświaty w Krakowie

Szkoła pamięta

Erasmus+

Facebook

Laboratoria Przyszłości

Owoce i warzywa w szkole