Teatrzyk BAJU – BAJ

Święto Patrona Szkoły czyli Marii Konopnickiej było impulsem do przygotowania przedstawienia pt. „O Krasnoludkach i sierotce Marysi.” Teatrzyk kukiełkowy „Baju-baj” wystawił bajkę w maju  cztery razy dla uczniów SP nr 2 w Wadowicach i raz 4 czerwca 2017 na festynie ”Święta Rodziny” oraz 30 października 2017 dla dzieci z Przedszkola Publicznego nr 3 w Wadowicach.

Przedstawienie rozpoczyna epizod z życia Marii Konopnickiej, w którym poznajemy sześcioro dzieci pisarki dla których pisze tytułową bajkę.
Z dialogów dowiadujemy się, że bajka o krasnoludkach została przełożona na pięć języków i wciąż rośnie zapotrzebowanie dzieci z całego świata. Maria Konopnicka proponuje swoim dzieciom by wcieliły się w postacie bajkowe i opowiedziały historię Marysi Sierotki i Krasnoludków. Nowatorskim zabiegiem w przedstawieniu jest połączenie gry aktorów z kukiełkami. Narracja Marii Konopnickiej i Niani nawiązuje do zwyczaju czytania bajek dzieciom przez dorosłych. Historia Marysi Sierotki pozwala widzom zmierzyć się z problemem biedy, sieroctwa oraz rozwiązywania ich przez pracę, wzajemną pomoc, przyjaźń. Uświadamia także, że są to problemy i wartości wciąż aktualne bez względu na upływ czasu czy kraj zamieszkania. Sztuka pozwoliła pokazać małym aktorom rozwój języka polskiego przez ostatnie stulecie. Wiele radości sprawiało nam odkrywanie znaczeń słów, których się już nie używa. Jak każda bajka i ta, posiada myśli wychowawcze dające dziecku przekonanie, że dobro zwycięża.

 W roku szkolnym 2016/17 powstał teatrzyk kukiełkowy ”Baju-baj” przy świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej nr 2 w Wadowicach. Przedsięwzięcie to objęło 17 dzieci klas II-III szkoły podstawowej i pięcioro uczniów z klas gimnazjalnych.

Celem młodych artystów jest:

– Twórcze spędzanie czasu wolnego.

– Uwrażliwienie odbiorców na sztukę.

– Promowanie wartości uniwersalnych, takich jak miłość, wolność, przyjaźń, odpowiedzialność.

Pierwszym tekstem literackim zaadaptowanym na potrzeby teatru była klasyka europejskiej literatury- powieść francuskiego pisarza Antoine de Saint- Exupery. Spektakl był wystawiony 9 razy, nie tylko dla uczniów, ale także społeczności lokalnej- rodziców, dziadków oraz zaprzyjaźnionych przedszkolaków z Przedszkola Publicznego nr3 w Wadowicach .

Historia chłopca wędrującego po innych planetach uświadomiła widzom, że

pragnienie miłości, przyjaźni jest zakodowane głęboko w sercu każdego człowieka w każdej kulturze. Największym problemem jest akceptacja „inności” drugiego człowieka: jego wyborów, sposobu bycia, wartościowania itd. Idealizujemy osobę kochaną. Gdy ją poznajemy w „realu” w pierwszym odruchu „uciekamy” od niej lub chcemy ją zmieniać. Mały Książę wędrując po świecie po różnych planetach szuka swojego szczęścia, idealnej miłości.

I jej tam nie znajduje. Kluczową sceną jest spotkanie naszego bohatera z Lisem, który odkrywa przed nim tajemnice zdobycia upragnionej przyjaźni. „Oswoić”  to znaczy poznać, zaakceptować tych których kochamy, takich jakimi są. 

Park pięknych Róż otwiera Małemu Księciu wielkie możliwości, ale „płytkiego” szczęścia. Nasz bohater odkrywa, że codzienny trud wzajemnej troski bliskich osób nadaje głębię i smak naszej codzienności. Przyjaźń jawi się nam jako skarb, który jednak wymaga poświęcenia, rezygnacji z siebie w imię  dobrych relacji i rozwoju.

Reasumując, dzisiejsza młodzież doby Internetu, często żyje w świecie ułudy, wirtualnej przyjaźni. Zetknięcie się z rzeczywistością różną od wytyczonego ideału budzi frustracje, zagubienie i uczucie nieszczęścia. Jak widać , powieść ta jest wciąż aktualna i warta adaptacji w każdym środowisku i czasie.

Kontakt

Szkoła Podstawowa Nr 2
im. Marii Konopnickiej
ul. Sienkiewicza 9
34-100 Wadowice
tel. 33 823 33 89
e-mail: sp2@wadowice.pl

BIP

Kuratorium Oświaty w Krakowie

Szkoła pamięta

Erasmus+

Facebook

Laboratoria Przyszłości

Owoce i warzywa w szkole