Uczniowie klasy 3a i 3b uczestniczą w realizacji innowacji pedagogicznej pt. „Let’s play, talk, sing”. W ramach zajęć z języka angielskiego biorą udział w międzynarodowych projektach współpracy szkół na platformie internetowej e-Twinning. Jeden z nich, zatytułowany „Whose chocolate factory is it?”, został oparty na treści książki Roalda Dahla „Charlie i fabryka czekolady”. Pierwszym zadaniem dla uczniów współpracujących szkół z Polski, Turcji,Francji, Hiszpanii, Ukrainy, Portugalii i Włoch jest zaprojektowanie i wykonanie loga projektu. Zwycięskie logo zostanie wyłonione w wyniku głosowania.

                                                Iwona Majkowska-Kochan

Kontakt

Szkoła Podstawowa Nr 2
im. Marii Konopnickiej
ul. Sienkiewicza 9
34-100 Wadowice
tel. 33 823 33 89
e-mail: sp2@wadowice.pl

BIP

Kuratorium Oświaty w Krakowie

Szkoła pamięta

Erasmus+

Facebook

Laboratoria Przyszłości

Owoce i warzywa w szkole