Zajęcia w ramach programu „ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH WŚRÓD UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJALNYCH W GMINIE WADOWICE” (RPO) rozpoczynają się 10.09.2018 r. (poniedziałek) według podziału godzin.

Kontakt

Szkoła Podstawowa Nr 2
im. Marii Konopnickiej
ul. Sienkiewicza 9
34-100 Wadowice
tel. 33 823 33 89
e-mail: sp2@wadowice.pl

BIP

Kuratorium Oświaty w Krakowie

Szkoła pamięta

Erasmus+

Facebook

Laboratoria Przyszłości

Owoce i warzywa w szkole