Dyrektor, Nauczyciele

Dyrektor
Szkoły Podstawowej NR 2
im. Marii Konopnickiej
w Wadowicach

Dyrektor
Szkoły Podstawowej NR 2 im. Marii Konopnickiej
w Wadowicach

mgr Gabriela Kwarciak

Zastępca dyrektor
Szkoły Podstawowej NR 2
im. Marii Konopnickiej
w Wadowicach

Zastępca dyrektor
Szkoły Podstawowej NR 2 im. Marii Konopnickiej
w Wadowicach

mgr Magdalena Ledwoń

Nauczyciele
Szkoły Podstawowej NR 2
im. Marii Konopnickiej
w Wadowicach

Zajęcia przedszkolne

Daria Gliwa

Edukacja wczesnoszkolna

Barbara Wider – Jakubas
Jadwiga Pacut
Gabriela Kwarciak
Ewa Korzeniak
Martyna Kwarciak
Marzena Maślanka
Joanna Wojnowska
Magdalena Ledwoń
Beata Walus

Język polski

Iwona Filek
Renata Piotrowska
Anna Zemła

Język angielski

Agnieszka Bogunia
Iwona Majkowska – Kochan

Język niemiecki

Małgorzata Zadora

Matematyka

Monika Dudek
Elżbieta Ślanda

Historia i WOS

Małgorzata Opyrchał – Żak

Biologia 

Iwona Kozioł – Ponikiewska

Geografia

Iwona Kozioł – Ponikiewska

Chemia

Gabriela Jochymek

Fizyka

Gabriela Sadzikowska

Przyroda

Małgorzata Zadora

Plastyka

Magdalena Adamczyk

Muzyka

Bogumiła Kowalczyk

Technika

Marcin Merak

Informatyka

Gabriela Sadzikowska

Wychowanie fizyczne

Renata Kuzia
Marcin Merak
Jan Gajczak
Mariusz Gądor

Wychowanie do życia w rodzinie

Anna Pławny
Iwona Kozioł – Ponikiewska

Katecheci

Iwona Bzowska

Biblioteka

Renata Piotrowska
Magdalena Adamczyk

Świetlica

Barbara Wider – Jakubas

Magdalena Maciejczyk

Renata Kuzia

Mariusz Gądor

Jan Gajczak

Pedagog

Barbara Figura

Psycholog

Katarzyna Strojny

Paulina Kudela

Nauczyciel wspomagający

Aldona Jończyk

Zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze

Beata Walus

Logopeda

Barbara Barwa

Integracja sensoryczna

Marta Wyka

Tyflopedagog

Marta Wyka

Nauczyciel współorganizujący kształcenie

Aldona Jończyk

Edukacja dla bezpieczeństwa

Beata Świetlik

Pracownicy niepedagogiczni

Szkoły Podstawowej Nr 2
im. Marii Konopnickiej
w Wadowicach

Marta Woźniak

Sekretariat

Maria Chojna

Sekretariat

Karolina Brania

Intendent

Kontakt

Szkoła Podstawowa Nr 2
im. Marii Konopnickiej
ul. Sienkiewicza 9
34-100 Wadowice
tel. 33 823 33 89
e-mail: sp2@wadowice.pl

BIP

Kuratorium Oświaty w Krakowie

Szkoła pamięta

Erasmus+

Facebook

Laboratoria Przyszłości

Owoce i warzywa w szkole