Home » Bez kategorii » Erasmus Days

Erasmus Days

W dniach 15-17 października 2020 roku w całej Europie obchodzone było święto „Erasmus Days”. Jako aktywni użytkownicy programu ogłosiliśmy „Erasmus Week” – „Tydzień z Erasmusem w Szkole Podstawowej nr 2”. Codziennie zamieszczaliśmy zdjęcia i ciekawostki związane z naszym uczestnictwem w programie.

Na początek – wspomnienia z projektu realizowanego w latach 2016-2018 pt. „Podniesienie jakości i efektywności pracy szkół i przedszkoli z terenu Gminy Wadowice poprzez rozwijanie kompetencji kadry edukacji szkolnej”, w ramach którego nauczyciele odbyli 17 szkoleń językowych i metodycznych w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Malcie i Austrii. Efekty kursów zostały włączone w pracę dydaktyczną i wzbogaciły ofertę edukacyjną szkoły.

Uczestnictwo w programach europejskich ma na celu umiędzynarodowienie pracy szkoły i nawiązanie sieci kontaktów z placówkami edukacyjnymi z całej Europy. Od wielu lat uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 współpracują z uczniami z innych krajów za pośrednictwem platformy eTwinning. W ramach projektów przygotowywane są wspólne prace, pozdrowienia w językach obcych, cyfrowe książki, a także spotkania online. Wiele naszych projektów eTwinnng zostało nagrodzonych Krajowymi i Europejskim Odznakami Jakości. W tym roku szkolnym klasy 2a i 2b współpracują z rówieśnikami z Włoch, Rumunii, Francji, Turcji, Chorwacji i Ukrainy w projekcie pt. „Seasons with the rhythm of nature”.

Szkoła Podstawowa nr 2 realizuje obecnie projekt Erasmus+ pt. „Uczyć – ciekawiej, nowocześniej, efektywniej” we współpracy z hiszpańską szkołą I.E.S. Francisco Garcia Pavon z Tomelloso. Zadania prowadzone są przez Zespół Projektowy, na czele którego stoi koordynator projektów międzynarodowych – p. Iwona Majkowska – Kochan wspierana przez dyrektora szkoły – p. Mariolę Bryndzę. Pomoc w zarządzaniu finansami zapewnia p. Dorota Wiśniewska, a p. Marta Zawadzka zajmuje się obsługą biurową projektu.

Naszych hiszpańskich partnerów reprezentuje p. Ana Sevilla Nieto (nauczycielka języka angielskiego) oraz dyrektor szkoły w Tomelloso – p. Agustín Rodríguez Pradillos. W listopadzie 2019 roku grupa nauczycieli z naszej szkoły miała okazję poznać i obserwować pracę grona pedagogicznego i uczniów z Hiszpanii w czasie tygodniowej wizyty typu job shadowing.

Nasi partnerzy w projekcie „Uczyć – ciekawiej, nowocześniej, efektywniej” – nauczyciele z hiszpańskiej szkoły I.E.S. Francisco Garcia Pavon podzielili się swoim doświadczeniem w nauczaniu przedmiotów matematyczno – przyrodniczych oraz metodami pracy na lekcjach języków obcych. Dzięki temu doświadczeniu nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Wadowicach przygotowali ofertę pozalekcyjnych zajęć dwujęzycznych dla uczniów klas 7 i 8. Pierwsze z nich odbędą się w przyszłym tygodniu.

We czwartek 15 października 2020 roku w Szkole Podstawowej nr 2 obchodziliśmy europejskie święto – Erasmus Days 2020. Ze względu na reżim sanitarny program uroczystości został zmodyfikowany tak, aby o projektach Erasmusa dowiedziało się jak najwięcej osób, a jednocześnie, aby wszyscy pozostali zdrowi.

Wejście do szkoły ozdobiła okolicznościowa gazetka z najważniejszymi informacjami na temat programu. Nauczyciele, którzy brali udział w szkoleniach w latach 2016-2020, opowiedzieli o swoich kursach i zaprezentowali zdjęcia z krajów, które odwiedzili w ramach wyjazdów.

Swoimi przygodami z Erasmusem podzielili się: p. dyr. Mariola Bryndza, p. Iwona Kozioł – Ponikiewska, , p. Monika Dudek, p. Paweł Supron, p. Katarzyna Mużydło, p. Agata Gębala, p. Małgorzata Jenejova, p. Agnieszka Bogunia, p. Renata Bernecka, p. Iwona Majkowska – Kochan.

Na zakończenie tygodnia z Erasmusem miło nam poinformować, że w bieżącym roku szkolnym rozpoczęliśmy nowy projekt pt. „E.C.H.O. – European Cultural Heritage Out of the classroom” poświęcony poznawaniu kultury europejskiej poza murami szkoły z placówkami z Hiszpanii, Włoch i Estonii. W ramach działań projektowych planujemy wyjazdy grup uczniów do szkół partnerskich i wizytę gości w Wadowicach (ze względu na pandemię przesuwamy je na kolejny rok szkolny) oraz spotkania online z rówieśnikami z zagranicy.

W ramach obchodów Erasmus Days w wirtualnym spotkaniu wzięli udział koordynatorzy ze szkół uczestniczących w projekcie:

Iwona Majkowska – Kochan (Szkoła Podstawowa nr 2, Wadowice, Polska)

Ana Sevilla Nieto (I.E.S Francisco Garcia Pavon, Tomelloso, Hiszpania)

Natalja Varkki (Narva Paju School, Narva, Estonia)

Anna Maria Scrimeri (Instituto Comprensivo „Pascoli Forgione”, San Giovanni Rotondo, Włochy)

Mamy nadzieję, że nasi uczniowie już niedługo spotkają się „face to face”. Trzymajcie kciuki!

Iwona Majkowska – Kochan

Kontakt

Szkoła Podstawowa Nr 2
im. Marii Konopnickiej
ul. Sienkiewicza 9
34-100 Wadowice
tel. 33 823 33 89
e-mail: sp2@wadowice.pl

BIP

Kuratorium Oświaty w Krakowie

Szkoła pamięta

Erasmus+

Facebook

Laboratoria Przyszłości

Owoce i warzywa w szkole