Home » Bez kategorii » EuroWADOwizja 2018

EuroWADOwizja 2018

II Gminny Konkurs Piosenki Obcojęzycznej „EuroWADOwizja”

Konkurs  Piosenki Obcojęzycznej „EuroWADOwizja” jest rozszerzeniem formuły konkursu szkolnego, doskonale znanego absolwentom Gimnazjum nr 1 w Wadowicach, którzy brali w nim udział w latach poprzednich.

Organizatorzy konkursu, w tym roku szkolnym, kolejny raz zapraszają do udziału społeczność uczniów i nauczycieli z terenu Gminy Wadowice w celu promowania nauki języków obcych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Organizacja konkursu wiąże się  również z realizacją Projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej”,  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Podniesienie jakości i efektywności pracy szkół i przedszkoli z terenu Gminy Wadowice poprzez rozwijanie kompetencji kadry edukacji szkolnej”.

Adresatami konkursu są dzieci i młodzież szkół podstawowych i uczniowie klas gimnazjalnych gminy Wadowice.

Patronat honorowy konkursu: Burmistrz Wadowic dr Mateusz Klinowski.

Cele konkursu:

 1. Prezentacja umiejętności wokalnych i językowych uczniów.
 2. Propagowanie nauki języków obcych poprzez piosenkę.
 3. Motywowanie uczniów do nauki języków obcych w ciekawy i przyjemny sposób.
 4. Wzbogacenie leksyki.
 5. Praca nad poprawną wymową.
 6. Przygotowanie uczniów do publicznych wystąpień.
 7. Integracja uczniów z terenu gminy.
 8. Promowanie talentów z gminy Wadowice w społeczności lokalnej.

 

Zasady przeprowadzenia konkursu:

 1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych gminy Wadowice.
 2. Konkurs przeprowadzony będzie w następujących grupach wiekowych:
 • uczniowie klas I-III szkół podstawowych,
 • uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych,
 • uczniowie klas VII szkół podstawowych oraz klas II i III  klas gimnazjalnych.
 1. W konkursie mogą brać udział soliści i duety oraz zespoły (max. 3 osoby).
 2. Każdy uczestnik prezentuje jeden utwór w wybranym języku obcym.
 3. Czas prezentacji nie może przekraczać 5 minut.
 4. Wykonawcy mogą zaprezentować utwór swojego autorstwa.
 5. Podkładem muzycznym podczas konkursu może być akompaniament własny bądź nagranie instrumentalne na płycie CD lub innym nośniku (pendrive).
 6. Każda szkoła wybiera po jednym reprezentancie z każdej kategorii wiekowej.

Konkurs odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 2 w Wadowicach dnia 09.04.2018r.    o godzinie 9.00.

Niezależne jury dokona wyboru laureatów z każdej kategorii wiekowej.

 

Zgłoszenia do: 5 marca 2018r.

Kontakt

Szkoła Podstawowa Nr 2
im. Marii Konopnickiej
ul. Sienkiewicza 9
34-100 Wadowice
tel. 33 823 33 89
e-mail: sp2@wadowice.pl

BIP

Kuratorium Oświaty w Krakowie

Szkoła pamięta

Erasmus+

Facebook

Laboratoria Przyszłości

Owoce i warzywa w szkole