Home » Bez kategorii » EuroWADOwizja

EuroWADOwizja

18 kwietnia kolejny raz gościliśmy w naszej szkole uczniów, nauczycieli, rodziców i opiekunów na V edycji Gminnego Konkursu Piosenki Obcojęzycznej EuroWADOwizja. Konkurs ten organizowany jest w Szkole Podstawowej nr 2 od wielu lat i niezmiennie cieszy się ogromną popularnością. Od lat  wspierany jest także  patronatem Burmistrza Wadowic- pana Bartosza Kalińskiego. 

W tym roku szkolnym do konkursu zgłosiło się 8 szkół z gminy Wadowice, 18 uczestników.  Zaprezentowano 17 piosenek w różnych językach europejskich: angielskim, francuskim i rosyjskim. Uczestnicy włożyli mnóstwo pracy w przygotowanie się do konkursu. Poziom zmagań był bardzo wysoki. Uczestnicy reprezentowali trzy kategorie wiekowe: klasy I-III, Klasy IV- VI i klasy VII – VIII.  

Jury w składzie: p. Ewelina Bratek, p. Agnieszka Handzlik, p. Bogumiła Kowalczyk oraz p. Katarzyna Starowicz po burzliwych naradach przyznało następujące miejsca:

Kategoria: klasy I- III

I miejsce:  Olga Porzuczek  ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Wadowicach

II miejsce:        Kamila Szeląg  ze Szkoły Podstawowej im. Ks. Leona Bemke w Kleczy Dolnej

III miejsce:       Aleksandra Putyra ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Wadowicach

Wyróżnienie:

– Liliana Wasztyl ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Choczni

– Zofia Kalka ze Szkoły Podstawowej im. Gen. Czumy w Zawadce  

Kategoria: klasy IV- VI

I miejsce:         Klara Lempart  ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Wadowicach                          

Weronika Świadek  ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Wadowicach

II miejsce:        Maja Brózda  ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Wadowicach

III miejsce:       Wanessa Dańko ze Szkoły Podstawowej im. Ks. Leona Bemke w Kleczy Dolnej

Wyróżnienie:

– Urszula Świętek ze Szkoły Podstawowej im. Gen. Czumy w Zawadce

– Adam Zając ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Wadowicach  

Kategoria: klasy VII- VIII

I miejsce:         Emilia Wójcik, Amelia Półchłopek ze Szkoły Podstawowej im. Ks. Leona Bemke                           w  Kleczy Dolnej

II miejsce:        Roksana Matlak ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Wadowicach

III miejsce:      Piotr Wasztyl  ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Choczni

Wyróżnienie:

– Emilia Szczepaniec z Zespołu Szkół im. 12 Pułku Piechoty Ziemi Wadowickiej w Jaroszowicach

– Emilia Batko ze Szkoły Podstawowej im. Gen. Czumy w Zawadce

– Fedir Dmitriev ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Wadowicach

Nagrody wszystkim uczestnikom wręczył p. Burmistrz Bartosz Kaliński  oraz p. Gabriela Kwarciak- dyrektor szkoły. Szkoła Podstawowa nr 2 w Wadowicach kładzie nacisk na nauczanie języków obcych poprzez liczne inicjatywy związane z rozwojem językowym i kulturowym uczniów, dlatego też EuroWADOwizja bvła doskonałą okazją do zaprezentowania i upowszechnianie  rezultatów działań w ramach programu Erasmus+ „European Cultural Heritage Out of the Classroom”, obecnie realizowanego w SP nr 2 we współpracy ze szkołami z Włoch, Estonii i Hiszpanii. W przerwie koncertu goście wysłuchali prelekcji uczestników wyjazdu edukacyjnego do estońskiej Narvy i obejrzeli galerię zdjęć z odbytych mobilności oraz w międzynarodowego spotkania uczniów w Wadowicach.  Na wszystkich gości EuroWADOwizji czekał słodki poczęstunek, a na laureatów konkursu wspaniałe nagrody. 

Sponsorzy konkursu: 

•         Urząd Miasta Wadowice- Burmistrz Wadowic

•         Edward Martyniak  „Cud Malina”-  Restauracja, Pizzeria

•         Witold Kolasa „Galicjanka”

•         Wydawnictwo językowe Macmillan Polska

•         Robert Niziński Księgarnia „Exlibris”

•         Piekarnia Mirosław Lempart, Wadowice

•         Maspex, Wadowice

•         Spółdzielnia Uczniowska „Raz, dwa, trzy”

•         Firma Aksam, Osiek

•         Kryta Pływalnia „Delfin”, Wadowice

•         Dinolandia, Inwałd

Organizacja  konkursu: Agnieszka Bogunia i Iwona Majkowska- Kochan

Kontakt

Szkoła Podstawowa Nr 2
im. Marii Konopnickiej
ul. Sienkiewicza 9
34-100 Wadowice
tel. 33 823 33 89
e-mail: sp2@wadowice.pl

BIP

Kuratorium Oświaty w Krakowie

Szkoła pamięta

Erasmus+

Facebook

Laboratoria Przyszłości

Owoce i warzywa w szkole