Home » Bez kategorii » Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022 w Szkole Podstawowej nr 2 w Wadowicach w dniu 1 września 2021r.

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022 w Szkole Podstawowej nr 2 w Wadowicach w dniu 1 września 2021r.

Uczniowie przybywają na spotkania z Wychowawcami  według następującego planu.

Wychowawca oddziału przedszkolnego oraz Wychowawcy klas 1a i 1b  spotykają się z dziećmi   i Rodzicami  w sali gimnastycznej. Wejście do sali bezpośrednio od strony boiska. Obowiązuje zachowanie dystansu, Rodzice zakładają maseczki.  

Godzina 8.00

Oddział przedszkolny -0a sala 205

Godzina 9.00

Klasa 1a-sala 202

Godzina 10.00

Klasa 1b-sala 204

Godzina 8.00

Klasa 8a – sala 309- wejście główne

Klasa  8b- sala 311 – wejście boczne

Godzina 8.30

Klasa 8c- sala 308 –wejście główne

Klasa 7a- sala 102-wejście boczne

Godzina 9.00

Klasa 7b – sala 211- wejście główne

Klasa 6a- sala 209-wejście boczne

Godzina 9.30

Klasa 6b-sala 207-wejście główne

Klasa 5a-sala 105-wejście boczne

Godzina 10.00

Klasa 5b-sala 103-wejście boczne

Klasa 4a- sala 212-wejście główne

Godzina 10.30

Klasa 4b- sala 104-wejście główne

Klasa 3a- sala 305-wejście boczne

Godzina 11.00

Klasa 3b-sala 304-wejście boczne

Klasa 2a-sala 303-wejście główne

Godzina 11.30

Klasa 2b-sala 302-wejście główne

Spotkanie z Wychowawcami trwa 45 minut . Po spotkaniu z Wychowawcami  uczniowie  klas 2-3 są odbierani przez Rodziców spod szkoły. Rodzice nie wchodzą do szkoły. Wychowawcy przekazują informacje dla Rodziców w formie papierowej, którą wręczą swoim wychowankom.

Podręczniki i ćwiczenia będą wydawane uczniom w dniach 2.09-3.09. 2021r.

Zapisów do świetlicy i stołówki szkolnej dokonuje się przy użyciu dziennika elektronicznego lub telefonicznie w sekretariacie szkoły.

Karty do świetlicy szkolnej będą do pobrania w portierni szkoły.

Uczniowie klas 5-8 są zobowiązani do noszenia maseczek na korytarzach,     w szatni, w toaletach, w sekretariacie szkoły, w bibliotece.

Kontakt

Szkoła Podstawowa Nr 2
im. Marii Konopnickiej
ul. Sienkiewicza 9
34-100 Wadowice
tel. 33 823 33 89
e-mail: sp2@wadowice.pl

BIP

Kuratorium Oświaty w Krakowie

Szkoła pamięta

Erasmus+

Facebook

Laboratoria Przyszłości

Owoce i warzywa w szkole