Home » Bez kategorii » Informacja Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wadowicach – funkcjonowanie szkoły w dniach 31.01.2022 – 27.02.2022

Informacja Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wadowicach – funkcjonowanie szkoły w dniach 31.01.2022 – 27.02.2022

  • Nauczanie zdalne dla uczniów klas V – VIII będzie realizowane w dniach od 31.01.2022r. – 27.02.2022 r. Łączenie na poszczególne lekcje odbywać się będzie zgodnie z obowiązującym planem zajęć dydaktycznych na II półrocze.
  • Oddział przedszkolny oraz uczniowie klas I – IV naukę realizują stacjonarnie zgodnie z planem lekcji na II półrocze.
  • Zajęcia rewalidacyjne, zajęcia indywidualne dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju są realizowane w bezpośrednim kontakcie dziecka z osobą prowadzącą te zajęcia na terenie jednostki zgodnie z indywidualnym planem zajęć uczniów.
  • Konsultacje dla uczniów indywidualne lub grupowe dla uczniów przystępujących do egzaminu ósmoklasisty uruchomione zostaną od 07.02.2022r. zgodnie z ustalonym przez Dyrektora harmonogramem.
  • Uczniowie klas V – VIII przebywający w domach podczas nauki zdalnej nie korzystają z stołówki szkolnej i świetlicy.
  • Świetlica dla uczniów klas I – IV pracuje w godzinach od 6.30 – 17.30.

Kontakt

Szkoła Podstawowa Nr 2
im. Marii Konopnickiej
ul. Sienkiewicza 9
34-100 Wadowice
tel. 33 823 33 89
e-mail: sp2@wadowice.pl

BIP

Kuratorium Oświaty w Krakowie

Szkoła pamięta

Erasmus+

Facebook

Laboratoria Przyszłości

Owoce i warzywa w szkole