Home » Bez kategorii » Lekcja pokazowa z przyrody w ramach RPO

Lekcja pokazowa z przyrody w ramach RPO

W środę 15 maja 2019 r. w ramach projektu Rozwój kompetencji kluczowych wśród uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych w Gminie Wadowice odbyła się lekcja pokazowa dla uczniów klas 6 Szkoły Podstawowej nr 4 w Wadowicach. Tematem zajęć były organizmy występujące na korze drzew z uwzględnieniem porostów. Podczas zajęć wykorzystaliśmy nowoczesny sprzęt multimedialny i optyczny zakupiony dzięki wsparciu z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO woj. małopolskiego. Na lekcji nawiązała się współpraca między uczniami zaproszonymi a członkami koła przyrodniczego z naszej szkoły. Pracując w grupach, uczniowie pomagali sobie nawzajem w obserwacjach mikroskopowych, przygotowywali odpowiedzi, wyszukiwali informacje.

Lekcja została przygotowana przez p. Teresę Malczyk, która prowadzi zajęcia pozalekcyjne z edukacji przyrodniczej w kl 6.

                                                                                                                                                            Teresa Malczyk

Kontakt

Szkoła Podstawowa Nr 2
im. Marii Konopnickiej
ul. Sienkiewicza 9
34-100 Wadowice
tel. 33 823 33 89
e-mail: sp2@wadowice.pl

BIP

Kuratorium Oświaty w Krakowie

Szkoła pamięta

Erasmus+

Facebook

Laboratoria Przyszłości

Owoce i warzywa w szkole