Home » Bez kategorii » Programowanie w klasie 2a

Programowanie w klasie 2a

Klasa 2a podnosi swoje umiejętności w zakresie programowania na zajęciach rozwijających kreatywność wykorzystując możliwości różnych platform online oraz programując robota Photon (praca w zespołach).

#LaboratoriaPrzyszlosci

Gabriela Rymarczyk

Kontakt

Szkoła Podstawowa Nr 2
im. Marii Konopnickiej
ul. Sienkiewicza 9
34-100 Wadowice
tel. 33 823 33 89
e-mail: sp2@wadowice.pl

BIP

Kuratorium Oświaty w Krakowie

Szkoła pamięta

Erasmus+

Facebook

Laboratoria Przyszłości

Owoce i warzywa w szkole