Projekty ERASMUS+

Decyzja Komisji rekrutacyjnej uczestników do udziału w wyjeździe edukacyjnym do Estonii (rekrutacja dodatkowa) w ramach projektu Współpracy Szkół Erasmus+

pn. „European Cultural Heritage out of the classrooms”

 

 

Po ocenie formalnej i merytorycznej 10 złożonych dokumentów Komisja Rekrutacyjna sporządziła listę rankingową kandydatów.

 

W wyniku rekrutacji dodatkowej do wyjazdu edukacyjnego do Estonii zostali zakwalifikowani uczniowie:

 

1 Olivier Spisak

2 Adam Grygiel

3 Oskar Urbaś

 

Lista rezerwowa:

1.     Natalia Skiba

2.     Kaja Bryndza

3.     Antonina Godzik

4.     Natalia Fedorow

5.     Zuzanna Chrobot

6.     Wojciech Bałys

7.     Mateusz Rajda


Komisja Rekrutacyjna:

Dyrektor Szkoły – Gabriela Kwarciak

Koordynator Projektu – Iwona Majkowska – Kochan

Przedstawiciel Zespołu Języków Obcych – Barbara Flasz


Regulamin rekrutacji dodatkowej uczestników do udziału w wyjeździe edukacyjnym w ramach projektu Współpracy Szkół Erasmus+ pn. „European Cultural Heritage out of the classrooms” do Estonii w roku szk. 2022/23

 

Decyzją Komisji Rekrutacyjnej do wyjazdów edukacyjnych w projekcie Erasmus+ pn. „European Cultural Heritage out of the classrooms” zostali zakwalifikowani uczniowie:

Wyjazd do Estonii:

 1. Alicja Gajdemska – Wagner
 2. Oliwia Frączek

Ogłoszono rekrutację dodatkową dla trzech uczniów.

Wyjazd do Hiszpanii:

 1. Filip Górkiewicz
 2. Filip Borkowski
 3. Franciszek Młynarczyk
 4. Oliwier Urbańczyk
 5. Szymon Prokopiuk
 6. Wiktoria Zawiła
 7. Martyna Woźniak

Komisja Rekrutacyjna:

Dyr. Szkoły: Gabriela Kwarciak

Koordynator: Iwona Majkowska – Kochan

Przedstawiciel ZJO: Barbara Flasz

Regulamin rekrutacji uczestników do udziału w wyjeździe edukacyjnym w ramach projektu Współpracy Szkół Erasmus+ pn. „European Cultural Heritage out of the classrooms” w roku szkolnym 2022/2023

 

Lista uczniów zakwalifikowanych do wyjazdu edukacyjnego do Włoch w ramach projektu Erasmus+ pn. „European Cultural Heritage out of the classroooms” w dniach 25 – 29 kwietnia 2022r.:

 1. Julia Jamróz
 2. Gabriela Martyniak
 3. Julia Stanclik
 4. Antonia Serwin
 5. Oliwia Radwan
 6. Daria Skrzypek

Lista rezerwowa:

 1. Wiktoria Zawiła
 2. Gabriela Łuszczyk
 3.  Filip Górkiewicz

Regulamin rekrutacji na wyjazd edukacyjny do Włoch
w dniach 25-29 kwietnia 2022 roku” 

Regulamin rekrutacji – Włochy 2022 – otwórz

W roku szkolnym 2019/20 nasza szkoła rozpoczęła realizację projektu Erasmus + Akcja KA229 pt. „E.C.H.O. – European Cultural Heritage Out of the classroom” poświęconego poznawaniu kultury europejskiej poza murami szkoły z placówkami z Hiszpanii ( I.E.S Francisco Garcia Pavon, Tomelloso), Włoch  (Instituto Comprensivo „Pascoli Forgione”, San Giovanni Rotondo) i Estonii (Narva Paju School, Narva). W ramach działań projektowych planujemy trzy wyjazdy grup uczniów do szkół partnerskich i jedną wizytę gości w Wadowicach (ze względu na pandemię przesuwamy je na kolejny rok szkolny) oraz spotkania online z rówieśnikami z zagranicy.

Aktualne informacje na temat realizacji projektu Erasmus+
pn. „E.C.H.O. – European Cultural Heritage Out of the classroom”
znajdują się na
stronie Facebook: 
https://www.facebook.com/European-Cultural-Heritage-Out-of-the-classrooms-Erasmus-KA229-113939880517900/
Zapraszamy do odwiedzin!

 
 

Regulamin rekrutacji dodatkowej uczestników do udziału w wyjeździe edukacyjnym w ramach projektu Współpracy Szkół Erasmus+ pn. „European Cultural Heritage out of the classrooms” do Estonii w roku szk. 2022/23Decyzją Komisji Rekrutacyjnej do wyjazdów edukacyjnych w projekcie Erasmus+ pn. „European Cultural Heritage out of the classrooms” zostali zakwalifikowani uczniowie:


Wyjazd do Estonii:

 1. Alicja Gajdemska – Wagner
 2. Oliwia Frączek

Ogłoszono rekrutację dodatkową dla trzech uczniów.


Wyjazd do Hiszpanii:


 1. Filip Górkiewicz
 2. Filip Borkowski
 3. Franciszek Młynarczyk
 4. Oliwier Urbańczyk
 5. Szymon Prokopiuk
 6. Wiktoria Zawiła
 7. Martyna Woźniak


Komisja Rekrutacyjna:

Dyr. Szkoły: Gabriela Kwarciak

Koordynator: Iwona Majkowska – Kochan

Przedstawiciel ZJO: Barbara Flasz


Regulamin rekrutacji uczestników do udziału w wyjeździe edukacyjnym w ramach projektu Współpracy Szkół Erasmus+ pn. „European Cultural Heritage out of the classrooms” w roku szkolnym 2022/2023


Lista uczniów zakwalifikowanych do wyjazdu edukacyjnego do Włoch w ramach projektu Erasmus+ pn. „European Cultural Heritage out of the classroooms” w dniach 25 – 29 kwietnia 2022r.:

 1. Julia Jamróz
 2. Gabriela Martyniak
 3. Julia Stanclik
 4. Antonia Serwin
 5. Oliwia Radwan
 6. Daria Skrzypek

Lista rezerwowa:

 1. Wiktoria Zawiła
 2. Gabriela Łuszczyk
 3.  Filip Górkiewicz

Regulamin rekrutacji na wyjazd edukacyjny do Włoch
w dniach 25-29 kwietnia 2022 roku” 

Regulamin rekrutacji – Włochy 2022 – otwórz

W roku szkolnym 2019/20 nasza szkoła rozpoczęła realizację projektu Erasmus + Akcja KA229 pt. „E.C.H.O. – European Cultural Heritage Out of the classroom” poświęconego poznawaniu kultury europejskiej poza murami szkoły z placówkami z Hiszpanii ( I.E.S Francisco Garcia Pavon, Tomelloso), Włoch  (Instituto Comprensivo „Pascoli Forgione”, San Giovanni Rotondo) i Estonii (Narva Paju School, Narva). W ramach działań projektowych planujemy trzy wyjazdy grup uczniów do szkół partnerskich i jedną wizytę gości w Wadowicach (ze względu na pandemię przesuwamy je na kolejny rok szkolny) oraz spotkania online z rówieśnikami z zagranicy.

Aktualne informacje na temat realizacji projektu Erasmus+
pn. „E.C.H.O. – European Cultural Heritage Out of the classroom”
znajdują się na
stronie Facebook: 
https://www.facebook.com/European-Cultural-Heritage-Out-of-the-classrooms-Erasmus-KA229-113939880517900/
Zapraszamy do odwiedzin!

 
 

Aktualne informacje na temat realizacji projektu Erasmus+
pn. „Uczyć – ciekawiej, nowocześniej, efektywniej” znajdują się na blogu projektu pod  adresem:
https://mobilnoscwadowice.blogspot.com
oraz na stronie Facebook: 
https://www.facebook.com/mobilnoscwadowice.
Zapraszamy do odwiedzin!
Regulamin rekrutacji uczestników projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej”, realizowanego w ramach Programu Erasmus+ Akcja KA1 pn. „Uczyć – ciekawiej, nowocześniej, efektywniej”

Regulamin rekrutacji uczestników wraz z ankietą rekrutacyjną – otwórz

Prezentacja na temat projektu Erasmus+ – otwórz

Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej – otwórz

Kontakt

Szkoła Podstawowa Nr 2
im. Marii Konopnickiej
ul. Sienkiewicza 9
34-100 Wadowice
tel. 33 823 33 89
e-mail: sp2@wadowice.pl

BIP

Kuratorium Oświaty w Krakowie

Szkoła pamięta

Erasmus+

Facebook

Laboratoria Przyszłości

Owoce i warzywa w szkole