Projekty Unijne

W dniach od 3 do 7 września 2018r. na mocy poniższych zarządzeń przeprowadzona będzie rekrutacja uczniów na zajęcia  realizowane w ramach projektu

„ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH WŚRÓD UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJALNYCH W GMINIE WADOWICE”:

https://bip.malopolska.pl/umwadowice,a,1365944,zarzadzenie-nr-00507762017or-burmistrza-wadowic-z-dnia-21-wrzesnia-2017-roku-w-sprawie-wprowadzenia-.html

https://bip.malopolska.pl/umwadowice,a,1440064,zarzadzenie-nr-00509212018fn-burmistrza-wadowic-z-dnia-5-kwietnia-2018r-w-sprawie-wprowadzenia-zmian.html

https://bip.malopolska.pl/umwadowice,a,1485111,zarzadzenie-nr-005010212018or-burmistrza-wadowic-z-dnia-20-sierpnia-2018-roku-w-sprawie-wprowadzenia.html  

Wszystkie chętne osoby do udziału w zajęciach, proszone są o wypełnienie:

 • formularza rekrutacyjnego,  

 • oświadczenia uczestnika projektu,

 • monitoringu uczestnika projektu

  dostępnych w załączniku:

 • Formularz rekrutacyjnyFormularz-SPNr2-Wadowice

 • Oświadczenie uczestnika projektu – Oświadczenie

 •  Monitoring Uczestnika – Monitoring Uczestnika-zmiana 21.08.2018

  Wypełniony formularz, podpisany przez opiekuna  i uczestnika projektu (dziecko) w odpowiednich miejscach należy przynieść do szkoły. Pozostawić go można w sekretariacie szkoły lub u wychowawcy. 

  Lista wolnych miejsc:

  1. Zajęcia wyrównawcze z matematyki klasa I – 8 miejsc

         2. Koło zainteresowań matematyka klasa I – 8 miejsc

         3. Zajęcia pozalekcyjne z edukacji przyrodniczej klasa I – 15 miejsc

         4. Zajęcia dodatkowe – programowanie klasa I – 15 miejsc

         5. Zajęcia dodatkowe – programowanie klasa IV – 2 miejsca

 

 

 

Klauzula informacyjna kliknij aby otworzyć

 Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie w ramach projektu RPO

W sobotę 9 grudnia uczniowie klas 4-6 wzięli udział w wycieczce naukowej w ramach projektu RPO. Uczniowie odwiedzili Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, gdzie obejrzeli wystawę „P jak Paradoks – opowieść o Fiacie 125P”. Następnie zobaczyli techniczną wystawę interaktywną, gdzie poprzez doświadczenia zapoznali się z żyroskopem, rozłożeniem masy przez przekładnie, kieratem, poznali własności koła, zasadę podobieństw figur w skali. Finałem wystawy było wspólne budowanie zamku z brył przestrzennych w dużych rozmiarach. Z pojęciem gęstości zapoznali się dzięki uczestniczeniu w warsztatach, gdzie poprzez doświadczenia wykonane własnoręcznie badali i porównywali gęstość różnych substancji.
Monika Dudek, Katarzyna Mużydło

Wycieczka kl 1- 3 do Krakowa z RPO

Dnia 02 grudnia 2017 roku uczniowie klas I-III, biorący udział w zajęciach z matematyki w ramach programu Unii Europejskiej „Rozwój kompetencji kluczowych wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w Gminie Wadowice”, pojechali na wycieczkę do Krakowa do Collegium Maius. Zwiedzali wystawę „Świat zmysłów”. Jest to wystawa interaktywna, co oznacza, że tematykę prezentują specjalne modele interaktywne, obsługiwane przez zwiedzającego. Dzieci korzystając z instrukcji, miały możliwość samodzielnie wykonać pomiar lub prostą obserwację. W ten sposób poprzez zabawę i samodzielne działanie mogły poznać różne zjawiska i odkrywać tajniki funkcjonowania narządów zmysłu. Ponad 30 stanowisk prezentowało najprzeróżniejsze zagadki, ciekawostki związane z podstawowymi zmysłami człowieka: wzroku, słuchu, węchu i dotyku. Odkrywanie ich odbywało się w trzech salach. Uczniowie poprzez doświadczenia dowiedzieli się, w jaki sposób zmysły mogą nas oszukać i w jaki sposób my możemy oszukać nasze zmysły. Następnie na dziedzińcu uczelni odbyły się warsztaty. Uczniowie rzucali dwoma kostkami i dzielili się na grupy- liczby parzyste i nieparzyste. W ten sposób zostały przybliżone uczniom zagadnienia rachunku prawdopodobieństwa. Po zajęciach  zwiedzili krakowski rynek i Sukiennice, a następnie udali się na obiad. Po obiedzie dzieci pełne wrażeń ruszyły w drogę powrotną. Wycieczka zakończyła się o 15.00.

Dorota Nowicka

 

Wycieczka do Babiogórskiego Parku Narodowego w Zawoi – klas 4 – 6

W dniu 25 listopada 2017 r. uczniowie klas 4-6, w ramach zajęć przyrodniczych realizowanych z projektu „Rozwój kompetencji kluczowych wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w Gminie Wadowice”, uczestniczyli w wycieczce do Babiogórskiego Parku Narodowego. W czasie wycieczki uczniowie brali udział w zajęciach terenowych „Odkrywamy Królową Beskidów”, podczas których zapoznali się z charakterem terenu Babiej Góry.

Oprócz tego uczyli się rozpoznawać gatunki drzew iglastych, na podstawie charakterystycznych cech igieł i szyszek, oraz gatunki zwierząt. Druga część zajęć miała miejsce w budynku Parku Narodowego, były to warsztaty edukacyjne „Cztery Pory Roku”. Uczestnicy wycieczki rozpoznawali gatunki zwierząt i roślin charakterystyczne dla okolic Babiej Góry. Oglądali zdjęcia zrobione w parku podczas różnych pór roku, rozpoznawali głosy zwierząt. Jedna z grup w czasie zajęć poznała zasady gospodarowania w parku. Uczniowie stworzyli schemat zależności między człowiekiem a roślinami i zwierzętami na terenie Parku. Doszli do wniosku, że chcąc chronić przyrodę, trzeba podjąć wiele przemyślanych działań. Po zajęciach udaliśmy się na pyszny obiad, a następnie w drogę powrotną do Wadowic. Wszyscy uczestnicy byli bardzo zadowoleni z mile spędzonego czasu i nowo zdobytej wiedzy.

Anna Wojtyła-Żydek

Teresa Malczyk

Wycieczka do Babiogórskiego Parku Narodowego w Zawoi

18 listopada 2017 roku uczniowie klas I- III, biorący udział w zajęciach przyrodniczych organizowanych w ramach projektu „Rozwój kompetencji kluczowych wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w Gminie Wadowice”, byli  na wycieczce edukacyjnej w Babiogórskim  Parku Narodowym  w Zawoi. Mali przyrodnicy uczestniczyli w zajęciach terenowych prowadzonych na szlaku parku. Dzieci poznawały charakterystyczną dla parku  roślinność, szukały tropów i śladów zwierząt. W budynku  obejrzały prezentację multimedialną „Cztery pory roku na Babiej Górze”, mogły obejrzeć zwierzęta a nawet usłyszeć odgłosy lasu. Nie obyło się bez konkursów i zakupu pamiątek.

Barbara Wider- Jakubas

Rozwój kompetencji kluczowych wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w Gminie Wadowice

W naszej szkole rozpoczęły się pierwsze zajęcia edukacyjne dla uczniów realizowane w ramach projektu: „Rozwój kompetencji kluczowych wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w Gminie Wadowice”. Realizujemy zajęcia z matematyki, przedmiotów przyrodniczych i programowania. Część zajęć ma charakter wyrównawczy pozostałe mają charakter wykraczający poza standardowy program nauczania. Projektem zostali objęci uczniowie klas I- VI SP.

Lista osób zakwalifikowanych do projektu
„Rozwój kompetencji kluczowych wśród uczniów
szkół podstawowych i gimnazjalnych w Gminie Wadowice”

Lista uczniów zakwalifikowanych klas I – III

Lista uczniów zakwalifikowanych klas IV – VI

Ogłoszenie rekrutacji do projektu „Rozwój kompetencji kluczowych wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w Gminie Wadowice” wraz z dokumentacją.
Termin rekrutacji: 22-29 września 2017r.

Dokumenty rekrutacyjne

Rozwój kompetencji kluczowych wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w Gminie Wadowice

Z przyjemnością informujemy, iż Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił listę wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania z RPO WM w ramach Poddziałania 10.1.3. Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne. Gmina Wadowice ze swoim projektem pn. Rozwój kompetencji kluczowych wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w Gminie Wadowice uzyskała 202 pkt. na 220 pkt. maksymalnych do zdobycia i zalazła się na 7 miejscu listy rankingowej.
Zgodnie z wnioskiem realizacja projektu rozpocznie się od sierpnia 2017r. a zakończy w lipcu 2019r.
W projekcie tym bierze udział min. Szkoła Podstawowa nr 2 w Wadowicach, ul. Sienkiewicza 9.
W ramach projektu prowadzone będą dodatkowe zajęcia z matematyki, informatyki, przyrody z wykorzystaniem metody eksperymentu.
Uczniowie będą brać udział w wycieczkach naukowych. Pracownie informatyczna, przyrodnicza i matematyczna zostaną wyposażone w nowoczesny sprzęt oraz pomoce dydaktyczne.

 

BLOG – Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej w Gminie Wadowice

 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej w sprawie Rekrutacji Dodatkowej
Regulamin rekrutacji dodatkowej
Regulamin rekrutacji z ankietami

Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej projektu

„Mobilność kadry edukacji szkolnej”

Wyniki rekutacji

Z przyjemnością informujemy, że projekt edukacyjny Gminy Wadowice pn. „Podniesienie jakości i efektywności pracy szkół i przedszkoli z terenu Gminy Wadowice poprzez rozwijanie kompetencji kadry edukacji szkolnej” został zatwierdzony do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej”, którego beneficjentem jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Przyznana kwota dofinansowania dla projektu wynosi 298 009,00 EUR, co stanowi równowartość kwoty 1 262 246,92 PLN.

Projekt będzie realizowany przez Gminę Wadowice w konsorcjum z jej jednostkami organizacyjnymi: Zespołem Szkół Publicznych nr 1 w Wadowicach, Zespołem Szkół Publicznych nr 2 w Wadowicach, Zespołem Szkół Publicznych nr 3 w Wadowicach, Zespołem Szkół Publicznych w Wysokiej, Zespołem Szkół nr 1 w Choczni, Zespołem Szkół nr 2 w Choczni, Zespołem Szkół w Jaroszowicach, Szkołš Podstawową w Babicy, Przedszkolem Publicznym nr 1 w Wadowicach, Przedszkolem Publicznym nr 2 w Wadowicach, Przedszkolem Publicznym nr 3 w Wadowicach, Przedszkolem Publicznym nr 5 w Wadowicach, Przedszkolem Publicznym w Choczni.

Uczestnikami projektu będą dyrektorzy i nauczyciele tych placówek, którzy wyjadą na zagraniczne szkolenia językowe i metodyczno – językowe. Ze szkoleń skorzysta 108 pedagogów. Realizacja tego projektu ma na celu podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia oraz kompetencji pracowników naszych szkół i przedszkoli. Udział w projekcie umożliwia szkołom i przedszkolom poprawę jakoœci pracy w wybranych obszarach oraz nawišzanie lub pogłębienie współpracy międzynarodowej. Uczestnicy projektów – nauczyciele i szeroko rozumiana kadra edukacyjna – zyskują szansę poznania nowoczesnych i innowacyjnych metod nauczania, które można wykorzystać w codziennej pracy dydaktycznej, oraz zdobycia praktycznych doświadczeń, które pomogą w realizacji celów placówek oświatowych.

 

 

Raport placówki: Szkoła Podstawowa nr 2 w Wadowicach

na zakończenie Projektu

„Podniesienie jakości i efektywności pracy szkół i przedszkoli z terenu Gminy Wadowice poprzez rozwijanie kompetencji kadry edukacji szkolnej”.

 

Dyrektor: mgr inż. Mariola Bryndza

Koordynator: Iwona Majkowska – Kochan

Raport power – czytaj cały raport

Plakat projektu

Zakończona została podstawowa rekrutacja uczniów do udziału w Projekcie „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II”.

Listy uczniów zakwalifikowanych do Projektu dostępne są w sekretariacie. 
Godziny pracy Szkolnego Punktu Informacji i Kariery (SPInKa) sali 108:

wtorek
13.45 -14.30 
14.40 -15.25 

czwartek
12.50 – 13.35 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w zajęciach z doradztwa edukacyjno-zawodowego w Szkolnym Punkcie Informacji i Kariery w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” – otwórz

Projekt – „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II,
którego realizacja jest przewidziana na lata 2017-2020″

Szkoła przystąpiła do projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II, którego realizacja jest przewidziana na lata 2017-2020. Projekt jest współfinansowany w 85% z Europejskiego Funduszu Społecznego. Zakłada utworzenie i prowadzenie tzw. Spinek, czyli Szkolnych Punktów Informacji i Kariery, których celem będzie doradztwo zawodowe dla gimnazjalistów, a także – w zw. z reformą oświatową – uczniów kl. 7 i 8 szkoły podstawowej.
Projekt zakłada w szczególności wsparcie orientacji zawodowej uczniów szkół gimnazjalnych poprzez zapewnienie dostępu do doradztwa edukacyjno – zawodowego dla wszystkich zainteresowanych uczniów szkół gimnazjalnych w szczególności klas trzecich tak, by ich wybory edukacyjne, a następnie kariera zawodowa wynikały z właściwego rozpoznania ich predyspozycji oraz sytuacji na rynku pracy. Ma na celu również podniesienie kwalifikacji doradców edukacyjno – zawodowych i osób realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego w gimnazjach.
Rekrutacja uczniów do projektu w roku szkolnym 2019/2020 będzie uruchomiona od 1 września i potrwa do 15 września. Obejmie uczniów 7 i 8 w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Wadowicach. Wszelkich informacji udziela dyrektor szkoły oraz p. Iwona Kozioł-Ponikiewska.

Kontakt

Szkoła Podstawowa Nr 2
im. Marii Konopnickiej
ul. Sienkiewicza 9
34-100 Wadowice
tel. 33 823 33 89
e-mail: sp2@wadowice.pl

BIP

Kuratorium Oświaty w Krakowie

Szkoła pamięta

Erasmus+

Facebook

Laboratoria Przyszłości

Owoce i warzywa w szkole