Home » Bez kategorii » Sprawozdanie z pobytu job shadowing w szkole partnerskiej w Hiszpanii

Sprawozdanie z pobytu job shadowing w szkole partnerskiej w Hiszpanii

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Wadowicach od lat podejmuje działania na rzecz  aktywności i współpracy międzynarodowej. Jednym z nich jest pozyskiwanie środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli w ramach programu Erasmus+ – Akcja KA1 „Mobilność kadry edukacji szkolnej”.

Dzięki przystąpieniu w 2019 roku do realizacji Projektu pn. „Uczyć – ciekawiej, nowocześniej, efektywniej” zyskała nowego partnera zagranicznego – I.E.S. Francisco Garcia Pavon w Tomelloso w Hiszpanii. Jest to placówka położona w malowniczym regionie – Kastylia La Mancha, do której grupa czterech nauczycielek z Wadowic wyjechała w dniach 17-24 listopada 2019 roku w celu obserwacji pracy szkoły zagranicznej. 
W czasie tygodniowego pobytu panie: Mariola Bryndza (dyrektor szkoły), Iwona Majkowska – Kochan, Katarzyna Mużydło i Agnieszka Bogunia miały okazję uczestniczyć w lekcjach  przedmiotów matematyczno – przyrodniczych prowadzonych w języku angielskim, aby poznać zdobywającą coraz większe uznanie w Europie metodę CLIL (Content and Language Integrated Learning) oraz lekcje języków obcych. Ważną część pobytu stanowiły spotkania w grupach zadaniowych nauczycieli np. specjalistami nauczania dwujęzycznego, zespołu zarządzającego szkołą, wspomagającego uczniów z problemami edukacyjnymi oraz grupą nauczycieli do spraw współpracy międzynarodowej. Program pobytu, uzgodniony wcześniej ze stroną hiszpańską, obfitował także w wydarzenia przybliżające kulturę, tradycję i historię regionu.
W ocenie uczestniczek obserwacja typu job shadowing jest cennym szkoleniem zawodowym: „Wyjazd uważam za bardzo udany i owocny w wiele doświadczeń, które będę mogła przenieść na grunt zawodowy oraz osobisty. (…) Mogłam zobaczyć podobieństwa i różnice w pracy polskiej i hiszpańskiej szkoły, ciekawe rozwiązania np. organizacji dyżurów, spotkań zespołów nauczycieli, kontaktów z rodzicami. Bardzo spodobał mi się system pracy z uczniami z trudnościami edukacyjnymi lub wychowawczymi.” (p. Katarzyna Mużydło)
W opinii dyr. Szkoły Podstawowej nr 2 w Wadowicach, p. Marioli Bryndzy, wyjazd dał możliwość bezpośredniego poznania sposobów zarządzania szkołą, finansowania zadań oświatowych, dysponowania zasobami ludzkimi i bazą lokalowo – materialną szkoły.
Pani Agnieszka Bogunia wykorzystała wyjazd do skonfrontowania swojego warsztatu pracy z nowopoznanymi metodami i formami pracy: „Uczestnictwo w tym szkoleniu pozwoliło mi przemyśleć jak jest w szkole, w której jestem nauczycielką, czym możemy się pochwalić, co robimy dobrze, a co powinniśmy poprawić, z jakich obszarów możemy być dumni (…)” 
Szkolenie zagraniczne polegające na odwiedzeniu placówki partnerskiej to także doskonała okazja do doskonalenia umiejętności językowych, gdyż jako narzędzie komunikacji polsko – hiszpańskiej służył język angielski. Biegłe komunikowanie się pozwoliło nie tylko na rozmowy na tematy zawodowe, ale także na nawiązanie kontaktów towarzyskich, gdyż nauczyciele I.E.S. Franciso Garcia Pavon okazali się niezwykle gościnnymi gospodarzami. W ocenie koordynatora Projektu: „Wyjazd pozwolił mi na wzmocnienie i zacieśnienie współpracy z placówką partnerską. Dzięki osobistemu spotkaniu mogłam poznać nauczycieli i dyrekcję hiszpańskiej szkoły, wymienić się doświadczeniami zawodowymi oraz poznać dobre praktyki w edukacji. Dowiedziałam się, przed jakimi nowymi wyzwaniami stają kraje europejskie (kryzys imigracyjny i ekonomiczny) i jak przekłada się to na pracę uczniów, nauczycieli i niepedagogicznych pracowników szkoły” (p. Iwona Majkowska – Kochan).
Gospodarze czuli się w obowiązku pokazać wadowickim nauczycielom atrakcje turystyczne regionu oraz polecić ciekawe miejsca związane z europejskim dziedzictwem kulturowym. Ponieważ La Mancha nazywana jest krainą Don Kichota, nie można było nie ruszyć śladami błędnego rycerza, a potem poznać perły architektury w Toledo i Madrycie.
Dla odwiedzających Hiszpanię nauczycielek była to także okazja, aby przybliżyć gościom Małopolskę  i zaprosić do odwiedzenia Wadowic. 

Opr. Iwona Majkowska – Kochan (koordynator Projektu) 

Kontakt

Szkoła Podstawowa Nr 2
im. Marii Konopnickiej
ul. Sienkiewicza 9
34-100 Wadowice
tel. 33 823 33 89
e-mail: sp2@wadowice.pl

BIP

Kuratorium Oświaty w Krakowie

Szkoła pamięta

Erasmus+

Facebook

Laboratoria Przyszłości

Owoce i warzywa w szkole