Stołówka

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Wadowicach informuje, iż do 11.12.2023r. należy uiścić opłatę za wyżywienie za miesiąc listopad oraz naliczenie za miesiąc grudzień (1.12-22.12). Odpisy za miesiąc grudzień zostaną uwzględnione przez intendenta w naliczeniu opłat za styczeń. 
Proszę o terminowe wpłaty. 
Pani intendent na początku grudnia wyśle do Państwa informację o wysokości wpłat.
Z wyrazami szacunku
Gabriela Kwarciak

 INFORMACJA

PŁATNOŚĆ ZA OBIADY DOKONUJEMY NA KONTO BANKOWE :

RACHUNEK  w  ING BANK ŚLĄSKI

Numer:

88  1050  1445  1000  0024  3612  1160

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. M. KONOPNICKIEJ W WADOWICACH

ul. SIENKIEWICZA 9, 34-100 WADOWICE

W tytule przelewu piszemy imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Intendent poinformuje o kwocie przez dziennik elektroniczny.

Informujemy, że obsługa finansowa (przelewy za obiady),

 z dniem 02.01.2022r – przechodzi

do Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych (ZOPO),

  1. E. i K. Wojtyłów 4, 34 – 100 Wadowice.

Konto do przelewów pozostaje bez zmian.

Opłaty będą wnoszone z dołu za ubiegły miesiąc, w formie

bezgotówkowej w nieprzekraczalnym terminie

do 12 – tego dnia każdego miesiąca.

Rodziców dzieci zapisanych na stołówkę szkolną,

informujemy, że mają być zgłoszone wszystkie nieobecności

dziecka w szkole (każda nieobecność) w sekretariacie.

Po zakończonym miesiącu do ZOPO będzie dostarczana

 lista z należnościami za obiady, za poprzedni miesiąc, minus

 zgłoszone odpisy. Podstawą dokonania odpisu będzie

 zgłoszona nieobecność dziecka w sekretariacie szkoły.

KWOTY WPŁAT XII 2019

Treść Zakładki

KWOTY WPŁAT PAŹDZIERNIK – kliknij aby otworzyć.

Cennik obiadów i dane do wpłaty przez konto internetowe znajdują sie w pliku – wrzesień 2018(kliknij tutaj)

Kontakt

Szkoła Podstawowa Nr 2
im. Marii Konopnickiej
ul. Sienkiewicza 9
34-100 Wadowice
tel. 33 823 33 89
e-mail: sp2@wadowice.pl

BIP

Kuratorium Oświaty w Krakowie

Szkoła pamięta

Erasmus+

Facebook

Laboratoria Przyszłości

Owoce i warzywa w szkole