Dyrektor, Nauczyciele

Dyrektor
Szkoły Podstawowej NR 2
im. Marii Konopnickiej
w Wadowicach

Dyrektor
Szkoły Podstawowej NR 2 im. Marii Konopnickiej
w Wadowicach

mgr Gabriela Kwarciak

Zastępca dyrektor
Szkoły Podstawowej NR 2
im. Marii Konopnickiej
w Wadowicach

Zastępca dyrektor
Szkoły Podstawowej NR 2 im. Marii Konopnickiej
w Wadowicach

mgr Magdalena Ledwoń

Nauczyciele
Szkoły Podstawowej NR 2
im. Marii Konopnickiej
w Wadowicach

Zajęcia przedszkolne

Daria Gliwa

Edukacja wczesnoszkolna

Barbara Wider – Jakubas
Jadwiga Pacut
Gabriela Kwarciak
Ewa Korzeniak
Martyna Gazda
Marzena Maślanka
Joanna Wojnowska
Magdalena Ledwoń
Beata Walus

Język polski

Iwona Filek
Renata Piotrowska
Anna Zemła

Język angielski

Agnieszka Bogunia
Iwona Majkowska – Kochan
Barbara Flasz

Język niemiecki

Ewelina Bigos

Matematyka

Monika Dudek
Elżbieta Ślanda
Krystian Stawowy

Historia i WOS

Małgorzata Opyrchał – Żak

Biologia 

Iwona Kozioł – Ponikiewska
Teresa Malczyk

Geografia

Iwona Kozioł – Ponikiewska
Anna Baca

Chemia

Joanna Bodziarczyk

Fizyka

Gabriela Rymarczyk

Przyroda

Teresa Malczyk

Plastyka

Magdalena Adamczyk

Muzyka

Bogumiła Kowalczyk

Technika

Marcin Merak

Informatyka

Gabriela Rymarczyk

Wychowanie fizyczne
Zajęcia sportowe w oddziałach sportowych

Małgorzata Jenejova
Renata Kuzia
Marcin Merak
Jan Gajczak
Mariusz Gądor

Wychowanie do życia w rodzinie

Anna Pławny
Iwona Kozioł – Ponikiewska

Katecheci

Iwona Bzowska
ks. Artur Kulak

Biblioteka

Jadwiga Nogala
Renata Piotrowska
Anna Pławny

Świetlica

Barbara Wider – Jakubas
Beata Walus
Anna Pławny
Magdalena Maciejczyk

Pedagog

Barbara Figura

Psycholog

Paulina Kudela

Nauczyciel wspomagający

Aldona Jończyk

Zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze

Beata Walus

Logopeda

Ewa Dudziak

Integracja sensoryczna

Marta Wyka

Tyflopedagog

Marta Wyka

Nauczyciel współorganizujący kształcenie

Aldona Jończyk
Barbara Kołątaj

Edukacja dla bezpieczeństwa

Beata Świetlik

Kontakt

Szkoła Podstawowa Nr 2
im. Marii Konopnickiej
ul. Sienkiewicza 9
34-100 Wadowice
tel. 33 823 33 89
e-mail: sp2@wadowice.pl

BIP

Kuratorium Oświaty w Krakowie

Szkoła pamięta

Erasmus+

Facebook

Laboratoria Przyszłości

Owoce i warzywa w szkole