Dyrektor, Nauczyciele

Dyrektor
Szkoły Podstawowej NR 2
im. Marii Konopnickiej
w Wadowicach

Dyrektor
Szkoły Podstawowej NR 2 im. Marii Konopnickiej
w Wadowicach

mgr Gabriela Kwarciak

Zastępca dyrektor
Szkoły Podstawowej NR 2
im. Marii Konopnickiej
w Wadowicach

Zastępca dyrektor
Szkoły Podstawowej NR 2 im. Marii Konopnickiej
w Wadowicach

mgr inż. Stanisław Michniak

Nauczyciele
Szkoły Podstawowej NR 2
im. Marii Konopnickiej
w Wadowicach

Zajęcia przedszkolne

Maria Kucia

Edukacja wczesnoszkolna

Barbara Wider – Jakubas
Jadwiga Pacut
Gabriela Kwarciak
Ewa Korzeniak
Małgorzata Janowska
Marzena Maślanka
Joanna Wojnowska

Język polski

Elżbieta Leń
Iwona Filek
Renata Piotrowska
Anna Zemła

Język angielski

Agnieszka Bogunia
Iwona Majkowska – Kochan
Małgorzata Nogala
Paweł Supron

Język niemiecki

Małgorzata Nogala

Matematyka

Monika Dudek
Katarzyna Mużydło
Dorota Wojewodzic

Historia i WOS

Małgorzata Opyrchał – Żak
Alina Banaś

Biologia 

Anna Wojtyła – Żydek
Iwona Kozioł – Ponikiewska
Teresa Malczyk

Geografia

Iwona Kozioł – Ponikiewska

Chemia

Anna Wojtyła – Żydek

Fizyka

Renata Bernecka

Przyroda

Teresa Malczyk
Anna Wojtyła – Żydek
Renata Bernecka

Plastyka

Jerzy Kozak

Muzyka

Bogumiła Kowalczyk

Technika

Jerzy Kozak

Informatyka

Stanisław Michniak

Wychowanie fizyczne
Zajęcia sportowe w oddziałach sportowych

Małgorzata Jenejova
Renata Kuzia
Wojciech Salepa
Jan Gajczak
Mariusz Gądor

Wychowanie do życia w rodzinie

Teresa Malczyk
Iwona Kozioł – Ponikiewska

Katecheci

Iwona Bzowska
s. Monika Przygoda

Biblioteka

Jadwiga Nogala
Alina Banaś

Świetlica

Bożena Pamuła
Jadwiga Pacut
Barbara Wider – Jakubas
Maria Kucia
Paulina Kudela

Pedagog

Barbara Figura
Małgorzata Kęder

Psycholog

Paulina Kudela

Nauczyciel wspomagający

Aldona Jończyk

Zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze

Beata Walus
Ewa Korzeniak

Logopeda

Ewa Dudziak

Integracja sensoryczna

Monika Kłobuch

Surdopedagog

Renata Bernecka

Tyflopedagog

Elżbieta Leń
Marta Wyka

Doradztwo zawodowe

Iwona Kozioł – Ponikiewska

Kontakt

Szkoła Podstawowa Nr 2
im. Marii Konopnickiej
ul. Sienkiewicza 9
34-100 Wadowice
tel. 33 823 33 89
e-mail: sp2@wadowice.pl

BIP

Kuratorium Oświaty w Krakowie

Szkoła pamięta

Erasmus+

Facebook