Rada Rodziców

RADA RODZICÓW
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2
im. Marii Konopnickiej
w Wadowicach

Karolina Buchholz Martyniak

Zarząd:

Barbara Bryndza
Krzysztof Studnicki

Członkowie:

Joanna Gawron
Katarzyna Meus – Łukasik
Małgorzata Grabowska
Elżbieta Woźniak

Anna Baca
Ewelina Sadzikowska – Chrobot
Magdalena Sikora

Kontakt

Szkoła Podstawowa Nr 2
im. Marii Konopnickiej
ul. Sienkiewicza 9
34-100 Wadowice
tel. 33 823 33 89
e-mail: sp2@wadowice.pl

BIP

Kuratorium Oświaty w Krakowie

Szkoła pamięta

Erasmus+

Facebook

Laboratoria Przyszłości

Owoce i warzywa w szkole