Home » Bez kategorii » Stypendia

Stypendia

Nowy rok szkolny Gmina Wadowice rozpoczyna pierwszym Programem Stypendialnym!

Stypendia to docenienie rozwoju naukowego, sportowego i artystycznego uczniów oraz uhonorowanie wybitnych osiągnięć i zmotywowanie do dalszego działania. Zdolnej młodzieży zostało zaproponowane wsparcie finansowe, które będzie wypłacone przez okres 10 miesięcy, w kwocie od 150 zł do 350 zł w zależności od zdobytych osiągnięć ucznia. Odpowiedni wniosek trzeba złożyć do 15 września.

Wszelkie informacje o Programie Stypendialnym, regulamin i formularze znajdziecie Państwo na stronie Gminy Wadowice.

https://wadowice.pl/wraz-z-pierwszym-dzwonkiem-pierwsze-stypendium/

Kontakt

Szkoła Podstawowa Nr 2
im. Marii Konopnickiej
ul. Sienkiewicza 9
34-100 Wadowice
tel. 33 823 33 89
e-mail: sp2@wadowice.pl

BIP

Kuratorium Oświaty w Krakowie

Szkoła pamięta

Erasmus+

Facebook

Laboratoria Przyszłości

Owoce i warzywa w szkole