Home » Bez kategorii » DODATKOWA POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

DODATKOWA POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

Od marca w szkole będą mogły być realizowane zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w dodatkowym wymiarze godzin. Ministerstwo Edukacji i Nauki zapewniło środki na organizację zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym w zależności od potrzeb uczniów.

Szczegółówe informacje na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki

Kontakt

Szkoła Podstawowa Nr 2
im. Marii Konopnickiej
ul. Sienkiewicza 9
34-100 Wadowice
tel. 33 823 33 89
e-mail: sp2@wadowice.pl

BIP

Kuratorium Oświaty w Krakowie

Szkoła pamięta

Erasmus+

Facebook

Laboratoria Przyszłości

Owoce i warzywa w szkole