Home » Bez kategorii » Egzamin ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej w odniesieniu do wybranych przedmiotów nauczanych w klasach I–VIII. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

NA EGZAMIN ÓSMOKLASISTY UCZEŃ PRZYNOSI:

  • ważną legitymację szkolną
  • wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę, niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych/ścieralnych.
  • rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem, nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎ 

TERMIN Egzaminu ósmoklasisty:

  • 23 maja 2023 – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut (dla uczniów z dostosowaniem warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty czas może zostać wydłużony max. do 180 min.)
  • 24 maja 2023 – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut (dla uczniów z dostosowaniem warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty czas może zostać wydłużony max. do 150 min.)
  • 25 maja 2023 – egzamin z języka obcego nowożytnego, z który trwa 90 minut (dla uczniów z dostosowaniem warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty czas może zostać wydłużony max. do 135 min.).

Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w drugim terminie: 12.06 – 14.06.2023

Szczegółowe informacje dotyczące egzaminu ósmoklasisty znajdują się:

www.cke.gov.pl

http://www.oke.krakow.pl/inf

Kontakt

Szkoła Podstawowa Nr 2
im. Marii Konopnickiej
ul. Sienkiewicza 9
34-100 Wadowice
tel. 33 823 33 89
e-mail: sp2@wadowice.pl

BIP

Kuratorium Oświaty w Krakowie

Szkoła pamięta

Erasmus+

Facebook

Laboratoria Przyszłości

Owoce i warzywa w szkole