Home » Bez kategorii » Uwaga! Drodzy Uczniowie!

Uwaga! Drodzy Uczniowie!

Nauczyciele wychowania fizycznego ogłaszają konkurs na najciekawszą prezentację multimedialną o tematyce zdrowotnej. Celem konkursu jest ukazanie walorów i rangi zdrowego stylu życia poprzez promowanie edukacji prozdrowotnej, a także zwiększenie wiedzy dotyczącej bezpiecznej aktywności fizycznej. Prezentacja multimedialna ma spełniać następujące wymagania:

1) konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych: klasy 4 – 6, klasy 7 – 8,

2) prezentacja powinna być wykonana za pomocą programu Power Point,

3) prezentacja powinna zawierać od 10 – 15 slajdów,

4) prezentacja powinna zawierać: stronę tytułową, imię i nazwisko autora pracy, klasę,

5) w konkursie mogą brać udział tylko uczestnicy indywidualni,

6) pracę konkursową należy przesłać przez aplikację Teams do nauczycieli wychowania fizycznego,

7) termin nadsyłania prac konkursowych: do 29 stycznia 2021r.

Rozstrzygnięcie konkursu z początkiem lutego. Na zwycięzców czekają dyplomy, nagrody rzeczowe i oceny cząstkowe z w-f.

Ze sportowym pozdrowieniem! Nauczyciele wychowania fizycznego ?

Brak dostępnego opisu zdjęcia.

Kontakt

Szkoła Podstawowa Nr 2
im. Marii Konopnickiej
ul. Sienkiewicza 9
34-100 Wadowice
tel. 33 823 33 89
e-mail: sp2@wadowice.pl

BIP

Kuratorium Oświaty w Krakowie

Szkoła pamięta

Erasmus+

Facebook

Laboratoria Przyszłości

Owoce i warzywa w szkole