Home » Bez kategorii » Zajęcia wspomagające dla uczniów

Zajęcia wspomagające dla uczniów

W naszej szkole od 02.09.2021 r. do 22.12.2021 r. będą organizowane zajęcia wspomagające z przedmiotów: język polski, język angielski, matematyka.
Zajęcia wspomagające, przeznaczone dla chętnych uczniów, mają na celu opanowanie i utrwalenie wiadomości, umiejętności z przedmiotów zaproponowanych powyżej.
Prosimy o wypełnienie deklaracji i złożenie jej w sekretariacie szkoły do 30.06.2021 r.
Deklaracja do pobrania poniżej lub do odebrania w sekretariacie szkoły.

otwórz

Kontakt

Szkoła Podstawowa Nr 2
im. Marii Konopnickiej
ul. Sienkiewicza 9
34-100 Wadowice
tel. 33 823 33 89
e-mail: sp2@wadowice.pl

BIP

Kuratorium Oświaty w Krakowie

Szkoła pamięta

Erasmus+

Facebook

Laboratoria Przyszłości

Owoce i warzywa w szkole