REGULAMIN KONKURSU NA LOGO PROJEKTU ERASMUS+

 1. Organizator Konkursu:

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Wadowicach

 1. Cel Konkursu:

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu (logo) projektu „Uczyć – ciekawiej, nowocześniej, efektywniej”. Logo musi odzwierciedlać tematykę projektu związaną z uczeniem się i nauczaniem .

 1. Logo wykorzystywane będzie przez koordynatora projektu do celów identyfikacyjnych, reklamowych, korespondencyjnych, promocyjnych, itp.
 2. Konkurs trwa od 09.2019 do 08.10.2019 r.

 

Regulamin Konkursu

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Wadowicach.
 2. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest stworzenie logo projektu dowolną techniką plastyczną w formacie A4.
 3. Jeden uczestnik może zgłosić tylko jeden projekt.
 4. Wszyscy chętni proszeni są o składanie prac w wersji papierowej nauczycielowi języka angielskiego: p. I Majkowskiej – Kochan, p. A. Boguni,
 5. A. Gębali lub p. P Supronowi.
 6. Wyłonione w drodze konkursu logo staje się własnością Organizatora, który może je w dowolny sposób wykorzystywać dla celów promocyjnych projektu.
 7. Prace muszą być złożone w wyznaczonym terminie trwania konkursu.
 8. Kryteria brane pod uwagę podczas oceny prac to:
 9. a) spełnienie wymogów określonych regulaminem,
 10. b) tematyka logo związana z projektem,
 11. c) kreatywność, oryginalność,
 12. d) estetyka.
 13. Przedstawione w konkursie prace oceniać będzie Komisja Konkursowa składająca się z nauczycieli wchodzących w skład Zespołu Projektowego.
 14. Prace nie spełniające wymagań, o których mowa w niniejszym regulaminie lub dostarczone po wyznaczonym terminie, nie będą podlegały ocenie przez Komisję Konkursową.
 15. Dla zwycięzców przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe.

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

Kontakt

Szkoła Podstawowa Nr 2
im. Marii Konopnickiej
ul. Sienkiewicza 9
34-100 Wadowice
tel. 33 823 33 89
e-mail: sp2@wadowice.pl

BIP

Kuratorium Oświaty w Krakowie

Szkoła pamięta

Erasmus+

Facebook

Laboratoria Przyszłości

Owoce i warzywa w szkole